Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Uzávierka II. hodnotiaceho kola pre dopytovo orientované výzvy OP EVS

12. 01. 2018

oznam

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa si dovoľuje oznámiť zmenu dátumu uzávierky II. hodnotiaceho kola dopytovo-orientovaných výziev na témy Tvorba lepšej verejnej politiky a Občianska informovanosť a participácia na 30. apríl 2018. Indikatívny termín vydania rozhodnutia k žiadostiam o NFP, ktoré boli predložené v rámci I. hodnotiaceho kola je 19. február 2018. Zároveň si dovoľujeme informovať, že riadiaci orgán zverejní k jednotlivým výzvam usmernenia, ktorými bližšie špecifikuje niektoré podmienky poskytnutia príspevku pre II. hodnotiace kolo.

Tie výzvy, pri ktorých nebude po vyhodnotení I. kola dostatočný zostatok alokácie, budú do 19. februára 2018 uzatvorené. Prihlásiť sa bude možné iba do otvorených výziev. Z uvedeného dôvodu doporučujeme žiadateľom do 19. februára 2018 žiadosti o NFP poskytovateľovi nepredkladať. Žiadateľom, ktorí už ŽoNFP do II. kola predložili, bude ŽoNFP administratívne vrátená na doplnenie tak, aby ju mohli formálne upraviť v súlade s upravenými požiadavkami.

V prípade ak žiadateľ predložil ŽoNFP v rámci výzvy ktorá bude uzatvorená, bude mať možnosť predložiť prepracovanú ŽoNFP do niektorej z otvorených výziev II. kola.