Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Uzavretie výziev na materské škôlky

23. 08. 2017

ilustrácia - oznam - Operačný program ľudské zdroje

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b zamerané na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou MRK budú uzavreté z dôvodu nedostatočného záujmu potenciálnych žiadateľov o predkladanie žiadostí o NFP. Dátum uzávierky výzvy je 03.11.2017. Do tohto termínu môžu oprávnení žiadatelia predkladať žiadosti o NFP v zmysle podmienok výzvy.