Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2024, nedeľa
 

V obciach aktuálne pomáha 816 členov rómskych občianskych hliadok

Bratislava, 14. 03. 2018

Tlačová správa

V obciach s prítomnosťou rómskych komunít aktuálne pomáha a pracuje 816 členov miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS). Tí pomáhajú vo viacerých problémových oblastiach, a to najmä pri konfliktných situáciách v rámci rómskej komunity. Ministerstvo vnútra SR (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo koncom mája 2017 výzvu na MOPS. Pôvodne sa na projekty počítalo so sumou 11,7 milióna eur, no dopyt tieto finančné zdroje dvojnásobne prekročil. A tak bolo napokon na výzvu a na zriadenie občianskych hliadok vyčlenených viac ako 19 miliónov eur.

„Je veľmi pozitívne, že o výzvu bol taký veľký záujem. Podarilo sa nám spoločne s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý inicioval výzvu pripraviť produkt, ktorý je jednoduchý po každej stránke. Vytvorili sme nové pracovné miesta, a pomohli tak obciam a mestám v problémových oblastiach. Osobne som tiež veľmi rada, že sa nám podarilo nájsť dodatočné zdroje na uspokojenie veľkého dopytu na MOPS,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.

Rezort vnútra prehodnotil očakávaný vývoj čerpania zdrojov na aktivity pre marginalizované rómske komunity a našiel dodatočné zdroje v rámci OP ĽZ. Alokácia výzvy sa tak zvýšila o viac ako 8 mil. EUR, čo finančné pokrylo všetky projekty, ktoré splnili podmienky výzvy. Vyhodnotením predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok bol ukončený vlani v septembri, čo umožnilo nasadiť MOPS do terénu už na jeseň.

Na výzvu reagoval neočakávaný počet obcí, a to aj napriek veľmi krátkemu termínu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). Vydali sme 148 Rozhodnutí o schválení ŽoNFP, čo v praxi znamená, že 148 obcí dostalo zelenú na projekty, prostredníctvom ktorých sa zriadili miestne občianske poriadkové služby. V rámci 145 zazmluvnených projektov sa tak vytvorilo 816 pracovných miest pre členov hliadok.

Miestne občianske poriadkové služby v minulosti dokázali, že majú pozitívny vplyv na život v obciach. Členovia poriadkových služieb nefungujú len ako výpomoc polícii. Sú to najmä pomocníci v rámci každodenného života v komunite, v ktorej spolupracujú s príslušníkmi integrovaného záchranného systému na území so zvýšenou prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.