Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

V Pezinku zasadala slovensko-poľská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu

28. 10. 2022

komisia28102022c

V Pezinku sa v piatok 28. októbra 2022 skončilo dvojdňové, v poradí 24. zasadnutie Slovensko–poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Rokovanie komisie s účasťou širokého spektra odborníkov z obidvoch krajín otvoril predseda jej slovenskej časti, ktorým je štátny tajomník ministerstva vnútra Vendelín Leitner.

Poľskú delegáciu viedol predseda poľskej časti medzivládnej komisie, námestník štátneho tajomníka Ministerstva vnútra a správy PR Bartosz Grodecki.

Témami stretnutia boli vzájomná pomoc pri živelných pohromách, trvalo udržateľný rozvoj slovensko-poľského pohraničia či Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko.

Účastníci medzivládnej komisie

V pracovných skupinách  pre cezhraničnú dopravu, hospodársku spoluprácu, prácu a sociálnu politiku, vzájomnú pomoc pri katastrofách, ochranu životného prostredia ako aj spoluprácu územných samospráv odborníci diskutovali o možnostiach vzájomnej spolupráce a o  aktivitách, ktoré sa im podarilo uskutočniť počas uplynulých rokov. Zároveň hovorili o výzvach, smerovaní a cieľoch, ktoré pred nimi v súčasnosti stoja.

Komisia prijala informáciu, že v perspektíve začínajúceho programového obdobia 2021-2027  bude spolupráca naďalej pokračovať v rámci nového Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko, a to aj  napriek zníženému objemu financií. V perspektíve programového obdobia 2021-2027 bude financovanie Programu Poľsko-Slovensko zo strany Európskej únie približne na úrovni 130 miliónov eur (178 miliónov eur v období 2014-2020). Napriek tomu zostáva Program  aj naďalej dôležitým impulzom pre rozvoj prihraničných oblastí a zároveň jedinečnou platformou pre realizáciu spoločných projektových cieľov.

Vendelín Leitner a Bartosz Grodecki

Komisia sa zároveň zhodla na tom, že samosprávy by mali pokračovať v prehlbovaní aktivít zameraných na trvalo udržateľný rozvoj slovensko-poľského pohraničia v kontexte cezhraničnej spolupráce a územného plánovania.

Komisia tiež podporuje iniciatívu strán v oblasti výmeny skúseností a vývoja spoločných riešení na zlepšenie bezpečnosti a ochrany ľudí počas katastrof, prírodných katastrof a iných vážnych nehôd. Komisia podporuje činnosť záchranných zložiek najmä v prihraničných regiónoch zameranú na posilnenie spolupráce pri predchádzaní mimoriadnym situáciám a zvýšenie úrovne pripravenosti na spoločné zásahy pri odstraňovaní ich následkov vrátane boja s lesnými požiarmi.

Komisia podporuje iniciatívu strán na realizáciu spoločných projektov v rámci programu Interreg. Aktuálne sa pripravuje aktualizácia dokumentu Metodické pokyny na spoluprácu Hasičského a záchranného zboru a hasičských jednotiek Slovenskej republiky a hasičských jednotiek Poľskej republiky pri poskytovaní vzájomnej pomoci  a Regionálnych zmlúv v rámci slovensko-poľskej medzivládnej dohody. Strany plánujú podpis dokumentov pri ďalšom zasadnutí komisie, ktoré by sa malo uskutočniť v roku 2023 v Poľsku.

Účastníci medzivládnej komisie

Obe strany majú naďalej záujem upevňovať priateľské bilaterálne vzťahy a  napredovať v rámci vzájomnej spolupráce. „Osobne dúfam, že bezprecedentná situácia ohľadom nedávneho obdobia pandémie COVID-19 a s tým súvisiacimi opatreniami sa už nezopakuje a nedôjde tak už k ďalším negatívnym vplyvom na rozvoj cezhraničnej spolupráce. Je dôležité, aby samosprávy pokračovali v prehlbovaní aktivít zameraných na udržateľný rozvoj slovensko-poľského pohraničia v kontexte cezhraničnej spolupráce a územného plánovania,"  povedal štátny tajomník Vendelín Leitner.

Foto: MV SR, Vladimír Benko