Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Varačka: Rómovia si zaslúžia príležitosť

23. 11. 2016

oplz_konferencia2016 (1)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) prezentovalo na Výročnej konferencii Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) výsledky svojej práce v programovom období 2014-2020. Pre časť programu zameraného na oblasť marginalizovaných rómskych komunít je sprostredkovateľským orgánom. Okrem štátneho sektora sa konferencie zúčastnili tiež predstavitelia mimovládnych organizácií, ktorí mali možnosť vyjadriť sa k nastavenému systému finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie.

Výročnú konferenciu otvorili príhovormi minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Peter Krajňák a vedúci služobného úradu ministerstva vnútra Ondrej Varačka. „Našim hlavným krédom je ‚Rómovia si zaslúžia príležitosť‘. Chceme sa prostredníctvom operačného programu podieľať na zlepšení ich životnej situácie a začlenení do spoločnosti. Vďaka Európskej únii máme pre marginalizované rómske komunity dostupných 383 miliónov eur,“ povedal Ondrej Varačka.

Výročná konferencia OP ĽZ
OP ĽZ v gescii MV SR predstavila generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková.

Po nasledovnom bližšom predstavení všetkých prioritných osí OP ĽZ mali účastníci konferencie možnosť rozdeliť sa do skupín, z ktorých každá pokrývala jednotlivú oblasť programu. Diskusie na tému marginalizovaných komunít a možností, ako jej pomôcť, sa zúčastnili zástupcovia štátnych a mimovládnych organizácií. „Oceňujem príležitosť otvorenej diskusie s odborníkmi. Aj vďaka nim môžeme jednotlivé nevyhnutné procesy zjednodušovať a nastavovať tak, aby pomohli čo najväčšej časti našej cieľovej skupiny, znevýhodňovaným ľuďom,“ povedala riaditeľka odboru pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít Lucia Rozkopálová (na obr. nižšie).

Výročná konferencia OP ĽZ

Hlavnou témou diskusie bola pripravovaná výzva zameraná na bývanie, ktorá bude vyhlásená začiatkom roka 2017. Jej cieľom je zlepšiť marginalizovaným komunitám podmienky bývania prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a 5 % financovaním zo strany samosprávy a mimovládných sektorov. Ambíciou výzvy bude taktiež prispieť k začleňovaniu rómskej menšiny do majoritnej spoločnosti a k zlepšovaniu ich vzájomného spolužitia. Vyhlásená výzva sa bude týkať územia vybraných 1043 miest a obcí.

V súčasnosti sú vyhlásené výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl a komunitných centier. V prípade materských škôl bude uzávierka už 3. hodnotiaceho kola 2. decembra 2016. Obce majú naďalej čas požiadať o nenávratný finančný príspevok.