Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Veľká výkonnosť vyšetrovaní úradu OLAF v roku 2014 prinesie daňovníkom EÚ hmatateľné výsledky

03. 06. 2015

Dňa 2. júna 2015 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) 15. výročnú správu o svojej činnosti za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 (ďalej aj „Výročná správa“).
V roku 2014 dosiahol OLAF vynikajúce výsledky v boji proti podvodom v celej Európe. OLAF uzavrel veľký počet vyšetrovaní, pričom zároveň pokračoval v trende skracovania ich celkového trvania. V priebehu piatich rokov vydal rekordný počet odporúčaní. Úrad OLAF odporučil vymáhanie sumy 901 miliónov EUR, ktorá by sa mala postupne vrátiť do rozpočtu EÚ a napomôcť financovanie iných projektov. Výsledky vykázané za rok 2014, potvrdzujú, že efektívnosť úradu OLAF v posledných rokoch rástla, čo znamená hmatateľný prínos pre daňovníkov EÚ.
Ako uviedol v ten istý deň na tlačovej konferencii generálny riaditeľ OLAF-u Giovanni Kessler, náročné vyšetrovania sa týkali najmä oblastí ako sú štrukturálne fondy, colné záležitosti, pašovanie, obchod a vonkajšia pomoc. Tieto prípady prispejú k tomu, že do rozpočtu EÚ sa vymôžu významné sumy.


Hlavné výsledky vyšetrovania úradu OLAF v roku 2014:

  • Úradu OLAF bolo doručených najviac podozrení z možných podvodov od jeho založenia. Konkrétne išlo o 1417 podaní. Tento výraznejší nárast počtu prijatých oznámení nevyhnutne neznamená, že podvody v Európe sa rozmohli, ale vyjadruje skôr narastajúcu dôveru, ktorú občania, inštitúcie a iní partneri vkladajú do vyšetrovacích schopností úradu OLAF.
  • Napriek vyššiemu počtu podaní sa úradu OLAF darilo aj naďalej posudzovať prichádzajúce podozrenia v krátkom čase (v priemere za 2 mesiace), než rozhodol o tom, či OLAF začne konkrétny prípad začne vyšetrovať. Za posledné tri roky úrad OLAF skrátil trvanie tejto selektívnej fázy v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi o 70 %.
  • V roku 2014 otvoril OLAF 234 vyšetrovaní. Potvrdzuje to trend zaznamenaný v posledných troch rokoch, keď OLAF značne posilnil svoje vyšetrovacie kapacity. OLAF v súčasnosti začne v priemere o 60 % viac vyšetrovaní ako pred svojou reorganizáciou v roku 2012.
  • Uzavretých bolo 250 vyšetrovaní. Priemerná dĺžka vyšetrovaní sa skrátila na 21 mesiacov. Ide o najkratšie priemerné trvanie vykázané v priebehu ostatných piatich rokov. Vďaka efektívnejšiemu vykonávaniu vyšetrovaní narastá pravdepodobnosť, že prípady, ktorým sa úrad OLAF zaoberá, povedú k hmatateľným výsledkom v praxi. Tento rok v snahe reagovať na záujem vyjadrený zainteresovanými stranami, OLAF predkladá podrobný prehľad uzavretých vyšetrovaní podľa jednotlivých členských štátov a inštitúcií.
  • Úrad OLAF vydal 397 odporúčaní na finančné, súdne, administratívne alebo disciplinárne opatrenia, ktoré majú príslušné orgány prijať , čo je za posledných päť rokov rekordný počet.
  • V roku 2014 úrad OLAF zároveň odporučil najvyššiu sumu finančných prostriedkov, ktoré sa majú vymáhať späť do rozpočtu EÚ za posledných päť rokov, a to 901 miliónov EUR. Tieto finančné prostriedky by sa mali postupne vrátiť do rozpočtu EÚ a napomôcť tak financovanie iných projektov.

Príspevok úradu OLAF k realizácii politík EÚ v oblasti boja proti podvodom
Hoci OLAF zostáva úplne nezávislý vo svojej vyšetrovacej činnosti, aktívne prispieva k legislatívnym iniciatívam Európskej komisie týkajúcim sa ochrany finančných záujmov EÚ pred podvodmi a korupciou. V priebehu roka 2014 OLAF prispel k rokovaniam o zriadení Európskej prokuratúry, ako aj o smernici o boji proti podvodom poškodzujúcich finančné záujmy Únie vedenom prostredníctvom trestného práva, a takisto aj v súvislosti s právnymi predpismi na posilnenie účinnej colnej spolupráce.
OLAF zároveň uzavrel administratívne dohody s niekoľkými inštitúciami EÚ a ďalšími partnermi, ako sú Európska komisia, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Svetová banka, Rozvojový program Organizácie Spojených národov, Úrad OSN pre služby vnútorného dohľadu a Globálny fond pre boj proti AIDS a malárii. Takéto dohody budú úradu OLAF poskytovať rýchlejšie, jednoduchšie a transparentnejšie postupy spolupráce a výmeny informácií s uvedenými subjektmi, čo podnieti prijatie globálnych opatrení proti prípadom podvodov a korupcie, ktoré majú často medzinárodný charakter.

Úplné znenie Výročnej správy OLAF-u za rok 2014 nájdete tu.

Viac informácií v súvislosti s vydaním Výročnej správy OLAF-u za rok 2014 nájdete v tlačovej správe OLAF-u č. 7/2015 zo dňa 2. 6. 2015 (aj v slovenskom jazyku):
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20150602_01_sk.htm

Článok bol prevzatý z:http://www.olaf.vlada.gov.sk/17905/velka-vykonnost-vysetrovani-uradu-olaf-v-roku-2014-prinesie-danovnikom-eu-hmatatelne-vysledky/