Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. apríl 2024, streda
 

Veľkonočné básničky, pesničky a tance zavítali na sekciu európskych programov

24. 03. 2016

velka_noc_plavecky (4)

Sekcia európskych programov spravuje dve prioritné osi operačného programu Ľudské zdroje, ktoré sú zamerané predovšetkým na pomoc marginalizovaným rómskym komunitám. Zamestnanci sekcie sa snažia zlepšiť životné situácie týchto komunít nielen svojou náplňou práce, ale aj rôznymi dobrovoľníckymi aktivitami.

Základná škola z Plaveckého Štvrtka s podporou rôznych mimovládnych organizácií pomáha rómskym žiakom dosiahnuť také vzdelávacie výsledky, ktoré im umožnia v budúcnosti začleniť sa do spoločnosti a na trh práce. Žiaci ich 3. ročníka naposledy navštívili pred veľkonočnými sviatkami hlavné sídlo sekcie, kde pod vedením svojej pani triednej učiteľky Mgr. Kataríny Mandrákovej zarecitovali, zaspievali a zatancovali priamo zamestnancom Odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít (OIMRK).

Návšteva detí z Plaveckého Štvrtka na sekcii európskych programov.

„Veríme, že naša vzájomná spolupráca na dobrovoľnej úrovni bude pokračovať aj v budúcnosti. Vážim si pomoc a ochotu každého zamestnanca sekcie európskych programov. Je to dôkaz, že práca štátnych zamestnancov nie je iba o množstve dokumentácií a formalít, ale aj o ochote pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Už teraz pripravujeme rôzne podobné projekty,“ povedala riaditeľka OIMRK Lucia Rozkopálová.

Prítomní zamestnanci odboru obdarovali deti veľkonočnými balíčkami, kde okrem sladkých dobrôt nechýbali písacie potreby a ďalšia výbava potrebná do školy. Pani učiteľka Korbelová prijala aj zbierku šatstva od zamestnancov sekcie. Keďže je základná škola zároveň mediátorom v rámci rómskej kolónie v Plaveckom Štvrtku, materiálna pomoc bude smerovať do rómskych rodín práve vďaka nej.

Návšteva detí z Plaveckého Štvrtka na sekcii európskych programov.

Báseň Romanka Farkaša:

„Ako keby slnce zasvietilo na sneh –
všetko vo mne zjasnie,
tak vrúcne mi je.
Netušili by ste, ako mi je krásne,
keď sa na mňa ktosi
s láskou usmeje.“

Tešíme sa na ďalšie stretnutie!

Návšteva detí z Plaveckého Štvrtka na sekcii európskych programov.

Základná škola v Plaveckom Štvrtku nie je oprávneným žiadateľom v rámci operačného programu Ľudské zdroje, keďže sa nachádza v Bratislavskom kraji.