Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Vytvorené pracovné miesta členov hliadok MOPS pomôžu udržať prostriedky z fondu REACT-EÚ

Bratislava, 11. 01. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlási v najbližších dňoch ďalšiu dopytovo orientovanú výzvu zameranú na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len "MOPS") v obciach s prítomnosťou MRK, ktorá bude financovaná zo zdrojov REACT-EÚ v rámci prioritnej osi 8 OP ĽZ.

Oprávnenými žiadateľmi, rovnako ako v predchádzajúcej výzve vyhlásenej 9. júna 2021, sú obce, ktoré mali uzavretú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na základe schválených žiadostí o NFP na základe výziev z roku 2017 a 2018.

MOPS - OP ĽZ

Nastavene novej výzvy kopíruje nastavenie výzvy s kódom OPLZ-PO8-2021-1, ktorú Ministerstvo vnútra vyhlásilo v júni 2021, pričom zohľadňuje aktualizáciu Systému riadenia Európskych štrukturálnych fondov.