Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2021, pondelok
 

Výzva na odborných hodnotiteľov

30. 11. 2015

loga_mpsvr+eu+oplz-01

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje dňa 30. novembra 2015 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre prioritnú os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, investičnú prioritu 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, špecifický cieľ 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

Bližšie informácie nájdete na https://www.minv.sk/?vyzvy-na-odbornych-hodnotitelov