Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov OPLZ-OH-PO6-2016-2

27. 09. 2016

loga_mpsvr+eu+oplz-01

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu  s kódom OPLZ- OH-PO6-2016-2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnu os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok - OPLZ-OH-PO6-2016-2

Vyhlásenie výzvy: 27.09.2016

Uzavretie výzvy: 11.10.2016

Výzva na výber odborných hodnotiteľov (PDF, 463 kB)  (PDF, 463 kB)

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa (DOCX, 101 kB)

Príloha č. 2 - Štrukturovaný životopis (DOCX, 106 kB)

Príloha č. 3 - Súhlas so spracovaním osobných údajov (DOCX, 134 kB)

Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie (DOCX, 102 kB)