Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. marec 2023, streda
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov - špecifický cieľ 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

30. 11. 2015

loga_mpsvr+eu+oplz-01

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje dňa 30. novembra 2015 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre prioritnú os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, investičnú prioritu 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, špecifický cieľ 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

Dátum vyhlásenia výzvy: 30.11.2015

Dátum uzavretia výzvy: 21.12.2015

Výzva na výber odborných hodnotiteľov (PDF, 321 kB)

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa (DOCX, 108 kB)

Príloha č. 2 - Štrukturovaný životopis (DOCX, 35 kB)

Príloha č. 3 - Súhlas so spracovaním osobných údajov (DOCX, 141 kB)

Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie  (DOCX, 102 kB)