Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Výzva na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci iniciatívy Catchig up - Regions

Bratislava, 30. 09. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 30. septembra 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci iniciatívy Catching up - Regions s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-1.

Vyhlásená dňa 30. septembra 2021

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 28. februára 2022

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 29. apríla 2022

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 30. júna 2022

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola/Uzavretie výzvy - 09. septembra 2022

 

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 1 (PDF, 952 kB)

Zmena č. 1 Výzvy (PDF, 704 kB)

Ďalšie dokumenty:

Kritéria odborného hodnotenia a ďalšie inštrukcie (PDF, 553 kB)

Najčastejšie chyby ŽoNFP (PDF, 667 kB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 848 kB) v znení Zmeny č. 1

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa PO6 bývanie (PDF, 2 MB)v znení Zmeny č. 1

Príloha č. 3 - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov (PDF, 382 kB)

Príloha č. 4 - Predbežná informácia pre žiadateľov (PDF, 448 kB)

Príloha č. 5 - Zoznam ďalších údajov (PDF, 449 kB)

Príloha č. 6 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 829 kB)v znení Zmeny č. 1

Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených žiadateľov (PDF, 451 kB)v znení Zmeny č. 1

Príloha č. 8 - Schéma štátnej pomoci (ZIP, 746 kB)v znení Zmeny č. 1

Príloha č. 9 - Podmienky poskytnutia príspevku s prílohami (PDF, 1 MB) v znení Zmeny č. 1

Príloha č. 10 - Podmienky súladu projektu s princípmi 3D (PDF, 521 kB)

Príloha č. 11 - Zásady a odporúčania sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania (PDF, 705 kB)

 

Archív:

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 727 kB)

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 848 kB)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa PO6 bývanie (PDF, 1 MB)

Príloha č. 6 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 612 kB)

Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených žiadateľov (PDF, 308 kB)

Príloha č. 8 - Schéma štátnej pomoci (ZIP, 223 kB)

Príloha č. 9 - Podmienky poskytnutia príspevku s prílohami (PDF, 849 kB)

Oznam o zverejnení termínu uzavretia 2 a 3. hodnotiaceho kola (PDF, 233 kB)