Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. január 2022, piatok
 

Výzva na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS v obciach s prítomnosťou MRK

Bratislava, 12. 01. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 12. januára 2022 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO8-2021-3, ktorá bude financovaná zo zdrojov REACT-EÚ v rámci prioritnej osi 8 OP ĽZ.

Vyhlásená 12. januára 2022

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 28. januára 2022

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 928 kB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 641 kB)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa (PDF, 1 MB)

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov (PDF, 293 kB)

Príloha č. 4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 420 kB)

Príloha č. 5 - Zoznam ďalších monitorovacích údajov projektu (PDF, 372 kB)

Príloha č. 6 - Súlad projektu s 3D (PDF, 262 kB)

Príloha č. 7 - Informácia pre žiadateľov o NFP (PDF, 377 kB)

Kritéria odborného hodnotenia a inštrukcie k ich aplikácii (PDF, 672 kB)

Najčastejšie chyby pri predkladaní ŽoNFP - MOPS (PPTX, 68 kB)