Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení - OPLZ-PO6-SC612-2018-1

Bratislava , 09. 10. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 9. októbra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC612-2018-1.

Vyhlásená - 9. októbra 2018

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 06. novembra 2018

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 06. marca 2019

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 28. júna 2019

Oznam o zmene uzavretia 2. hodnotiaceho kola (PDF, 250 kB)

Oznámenie o termíne uzavretia výzvy - 28. júna 2019 (PDF, 254 kB)

Pílohy k výzve:

Archív:

 Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 786 kB)