Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení - Uzavretá

Bratislava, 19. 12. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 19. decembra 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2.

Vyhlásená 19. decembra 2019

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 16. marca 2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 26. júna 2020

Oznam o zmene termínu uzavretia výzvy - 26. júna 2020 (PDF, 251 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 1 (PDF, 813 kB)

Zmena výzvy č. 1 (PDF, 394 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 2 (PDF, 943 kB)

Zmena výzvy č. 2 (PDF, 346 kB)

Prílohy k výzve:

Archív:

Oznam o termíne uzavretia výzvy - 22. mája 2020 (PDF, 251 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 759 kB)