Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Výzvy na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu

17. 05. 2016

utecenci

Ministerstvo vnútra SR ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo dve otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu /AMIF/. Celková čiastka určená na projekty v rámci výziev je 3 181 400 €. Žiadosti o grant je možné predkladať do 30. júna 2016.

Logo - AMIF - EU

Všeobecným cieľom AMIF je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov a k vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju spoločnej politiky v oblasti azylu, doplnkovej ochrany a dočasnej ochrany a spoločnej prisťahovaleckej politiky pri plnom rešpektovaní práv a zásad zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.

O grant môžu požiadať orgány štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora, takisto medzinárodné organizácie pôsobiace na Slovensku či vzdelávacie a vedecko-výskumné inštitúcie.

Prvá výzva je zameraná na služby pre žiadateľov o azyl v slovenských azylových zariadeniach so špecifickou pozornosťou k najzraniteľnejším skupinám, ako sú osoby so zdravotným postihnutím, tehotné ženy, deti, starí ľudia a podobne. Aktivity ako sociálne a psychologické poradenstvo, zabezpečenie prístupu ku vzdelaniu a iné služby pomôžu žiadateľom o udelenie azylu vyrovnať sa so špecifickou životnou situáciou počas azylového procesu.

Cieľovou skupinou druhej výzvy sú legálni migranti, osoby s udeleným azylom a osoby, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana. Aktivity ako jazykové vzdelávanie, rekvalifikačné kurzy, poskytovanie právnej pomoci a administratívneho poradenstva majú za cieľ umožniť cieľovej skupine vyrovnať sa so špecifikami našej administratívy a uľahčiť ich integráciu v našej spoločnosti. 

Detailné informácie k výzvam

Ministerstvo vnútra ako obvykle pripraví pre žiadateľov o grant z obidvoch výziev aj informačné stretnutia, ktoré sa uskutočnia  7. júna 2016  o 9.00 hod. a o 10.30 hod. v budove MV SR na Pribinovej ulici v Bratislave.