Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Zasadnutie Monitorovacieho výboru OP KŽP

27. 04. 2015

Druhé riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia sa uskutoční dňa 28. apríla 2015. Na programe zasadnutia bude na schválenie predložený návrh komunikačnej stratégie pre OP KŽP,  návrh hodnotiacich a výberových kritérií pre vybrané aktivity OP KŽP,  návrh plánu hodnotenia OP KŽP, návrh projektových zámerov národných projektov OP KŽP a návrh podmienok pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci OP KŽP, prioritnej osi 1 investičnej priority 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek.

Bližšie informácie a zápis zo zasadnutia bude dostupný na webovom sídle riadiaceho orgánu pre OP KŽP: http://www.opzp.sk/po-2014-2020/monitorovaci-vybor-op-kzp/.