Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2024, štvrtok
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Pokračovanie poskytovania miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom výzvy - OPLZ-PO8-2021-1 - Uzavretá
09. 06. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 9. júna 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných...

Oznam o termíne uzavretia 7. a 8. hodnotiaceho kola výzvy na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK
09. 06. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zverejnení 7. a 8. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5a6-2020-1. Uzavretie...

PRÍRUČKA K PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
01. 06. 2021

Centrálny koordinačný orgán (CKO) vydal dňa 13.5.2021 Jednotnú príručku pre žiadateľov/ prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/ obstarávania. Jednotná príručka je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel...

Oznam o zverejnení Príručky pre žiadate k aplikácii zásobníka projektov pre výzvu OPLZ-PO6-SC611-2019-1
27. 05. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení Príručky pre žiadateľa k aplikácii zásobníka projektov pre výzvu OPLZ-PO6-SC611-2019-1 verzia 01  s účinnosťou od 27. mája 2021. Príručka pre...

Oznam o zverejnení aktualizovaných FAQ k výzve zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK
26. 05. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení aktualizovaných často kladených otázok "FAQ" výzvy zameranej na podporu budovania inžinierskych sieti s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2....

Informačný webinár pre Prijímateľov OP ĽZ k vzorovým materiálom k procesu VO
25. 05. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje Vás pozýva na online stretnutie Prijímateľov OP ĽZ za účelom ich oboznámenia s novovytvorenou pomocnou vzorovou dokumentáciou k vyhlasovaniu zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných...

Oznam o termíne uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s MRK
20. 05. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzavretí 4. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s...

Členovia MOPS opäť dostanú zelenú
18. 05. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlási v najbližších dňoch dopytovo orientovanú výzvu zameranú na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby...