Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Zverejnenie Príručky pre prijímateľa pre PO6, verzia 7.1
20. 09. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že zverejnil Príručku pre prijímateľa pre PO6, verzia 7.1, ktorá nadobúda účinnosť dňa 21.09.2023. Aktualizácia predmetnej...

Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v súvislosti s ukončovaním programového obdobia 2014-2020
21. 08. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov o zverejnení Usmernenia SO č. 12  – Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v súvislosti s ukončovaním programového...

Prehľad najčastejších nedostatkov - FKnM
03. 08. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo dňa 3. augusta 2023 prehľad najčastejšie vyskytujúcich sa nedostatkov identifikovaných v rámci výkonu finančnej kontroly na mieste, ako aj nedostatkov identifikovaných...

Oznam o zverejnení Usmernenia č. 11, verzie 5.0 k poskytovaniu dodatočného príspevku zazmluvnených projektov
24. 07. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os 5, 6 a 8 oznamuje zverejnenie aktualizácie Usmernenia č. 11, verzia 5.0 k poskytovaniu dodatočného príspevku zazmluvnených projektov, ktoré nadobúda účinnosť...

Program Slovensko
16. 06. 2023

Európska komisia vydala dňa 22. novembra 2022 vykonávacie rozhodnutie č. CCI 2021SK16FFPR001, ktorým schválila program s názvom "Program Slovensko" na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu plus a Fondu na spravodlivú...

Oznam o zverejnení informácie SO OP ĽZ k predkladaniu podrobnej fotodokumentácie zachytávajúcej stavebné práce
22. 05. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku zverejnenie informrácie k predkladaniu podrobnej fotodokumentácie zachytávajúcej priebeh stavebných prác ...

Inštitút ochrany svedka bude upravovať nový zákon
14. 04. 2023

Vláda SR v piatok 14. apríla 2023 dnes schválila návrh nového zákona o ochrane svedka. Cieľom je skvalitniť zákonnú úpravu v oblasti ochrany svedka a zjednodušiť administratívny a schvaľovací proces poskytovania ochrany a pomoci. Návrh nahradí terajší zákon z roku 1998. Inštitút...

Zverejnenie Príručky pre prijímateľa DOP a NP pre PO5 a PO8, verzia 2.0
29. 03. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že zverejnil Príručku pre prijímateľa DOP a NP pre PO5 a PO8, verzia 2.0, ktorá nadobúda účinnosť dňa 30. marca 2023....