Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Oznam o zverejnení Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO5 a PO8 – OP ĽZ
22. 08. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov o zverejnení Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO5 a PO8, verzia 1.0 s účinnosťou od 22. augusta 2022. Bližšie informácie môžete nájsť na našom webovom...

Oznam o zverejnení Zmeny č. 1 výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK v rámci iniciatívy Catchig up - Regions
08. 08. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom Zmenu č. 1 výzvy  zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci iniciatívy Catching up - Regions, kód...

Zverejnili sme Vzor zmluvy o poskytnutí NFP PO5aPO8 s prílohami ver. 5.0
06. 07. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje prijímateľom zverejnenie Vzoru zmluvy o poskytnutí NFP PO5aPO8 s prílohami ver. 5.0, ktorá nadobudne účinnosť od 07. júla 2022. Bližšie...

Oznam o zverejnení Zmeny č. 4 výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode)
01. 07. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom Zmenu č. 4 výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode), v prostredí marginalizovaných rómskych...

Oznam o zverejnení termínu uzavretia 12. hodnotiaceho kola na 06. júla 2022
30. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení posunu termínu uzavretia 12. hodnotiaceho kola výzvy  zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK s kódom...

Vydanie Príručky pre prijímateľa pre PO6, verzia 6.0 OP ĽZ
30. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov nenávratného finančného príspevku o zverejnení Príručky pre prijímateľa pre PO6, verzia 6.0 s účinnosťou od 01. júla 2022. Aktualizácia predmetnej príručky...

Vydanie Príručky pre prijímateľa DOP a NP pre PO5 a PO8 OP ĽZ
29. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov nenávratného finančného príspevku o zverejnení spoločnej Príručky pre prijímateľa DOP a NP pre PO5 a PO8, verzia 1.0 s účinnosťou od 30. júna 2022. Za účelom...

Oznam o uzavretí výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK - OPLZ-PO5a6-2020-1
20. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o uzavretí výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou MRK s kódom POLZ-PO5a6-2020-1. Termín uzavretia výzvy je stanovený na 21...