Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Oznam o zverejnení termínu uzavretia 6. HK výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierských sietí v prostredí MRK
09. 02. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení termínu uzavretia 6. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode) v prostredí...

Oznam o zverejnení termínu uzavretia výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS
09. 02. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zverejnení termínu uzavretia výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS v obciach s...

Oznámenie o uzavretí výzvy a termíne posunu 2. hodnotiaceho kola výzvy na podporu programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky
09. 02. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o posune termínu 2. hodnotiaceho kola a zároveň o uzavretí výzvy zameranej na podporu programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z...

Aktualizovali sme FAQ k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry - OPLZ-PO6-SC611-2021-2
26. 01. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo 26. januára 2022 aktualizované často kladené otázky FAQ k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2. 

Opäť sme zverejnili výzvu na miestne občianské poriadkové služby
18. 01. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 12. januára 2022 dopytovo orientovanú výzvu zameranú na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len...

Výzva na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS v obciach s prítomnosťou MRK - Uzavretá
12. 01. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 12. januára 2022 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí...

Vytvorené pracovné miesta členov hliadok MOPS pomôžu udržať prostriedky z fondu REACT-EÚ
11. 01. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlási v najbližších dňoch ďalšiu dopytovo orientovanú výzvu zameranú na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na...

Oznam č.1 k výzve zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2
04. 01. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom odstránenie zrejmej nesprávnosti vo výzve zameranej na podporu dobudovanie základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie) s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2. V...