Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2021, utorok
 

Zavedenie metódy predikcie fenotypových vlastností DNA pre účely trestného konania a rozšírenie automatizácie procesov genetickej analýzy na všetky pracoviská ústavu

 

Logo ISF a AMIF            

          FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia.

  • Špecifický cieľ: 5  - Predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej
  • Národný cieľ: 1 - Trestná činnosť – Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti

Prijímateľ: Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru (KEÚ PZ)
Výška grantu: 1 700 000 eur
Obdobie realizácie projektu: 2. 5. 2019 - 31. 10. 2021

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu
Projekt Zavedenie metódy predikcie fenotypových vlastností DNA pre účely trestného konania a rozšírenie automatizácie procesov genetickej analýzy na všetky pracoviská ústavu je zameraný na nákup nových technológií, ktorými ústav nedisponuje. Nové prístrojové vybavenie umožní rozvoj detekčných nástrojov a metód v oblasti analýzy DNA, zvýši efektívnosť a účinnosť výkonu analýzy DNA na všetkých pracoviskách ústavu. Automatizácia zníži možnosť chýb ľudského faktora v procese analýzy DNA. Projekt ďalej umožní vytvoriť metodiku pre prácu s novými technológiami a zariadeniami v súlade s požiadavkami normy ISO 17025, čím prispeje k budovaniu odborných kapacít pracovníkov ústavu.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]