Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2024, nedeľa
 

Budovanie procesu zberu údajov o PNR

 

Logo ISF a AMIF            

           FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz. 

  • Špecifický cieľ: Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti
  • Národný cieľ: Trestná činnosť – Výmena informácií

Prijímateľ: Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru (ÚMPS P PZ)
Výška grantu: 1 196 815,93 eur
Obdobie realizácie projektu: 05.6.2018 - 31.12.2023

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie materiálneho a technického vybavenia národnej ústredne informácií o pasažieroch úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru (NUIP) s cieľom efektívnej  cezhraničnej spolupráce v oblasti zhromažďovania a analýzy údajov PNR a výmenu informácií s príslušnými NUIP iných členských štátov EU. Okrem iného je cieľom projektu aj budovanie odborných kapacít pracovníkov NUIP s cieľom samostatne vyhľadávať informácie a určovať ďalší postup pri spracovaní získaných dát. NUIP bude plne zodpovedná za zhromažďovanie údajov PNR od leteckých dopravcov, uchovávanie, spracúvanie a za prenos týchto údajov alebo výsledky ich spracúvania príslušným orgánom.

Informácie o transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich