Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2024, nedeľa
 

CHEMIBAL

logo-ISF

            FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia.

  • Špecifický cieľ: Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti
  • Národný cieľ: Trestná činnosť – predchádzanie a boj proti trestnej činnosti

Prijímateľ: Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru
Výška grantu: 1 255 000 eur
Obdobie realizácie projektu: 02.09.2019 - 31.12.2022

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu
Projekt CHEMIBAL je zameraný na zavedenie nových detekčných nástrojov a metód pre oblasť obchodovania s drogami a zbraňami, ktoré podporia zvýšenie efektivity reakcie v predchádzaní a boji proti tejto dynamicky sa meniacej trestnej činnosti. Cieľom bude posilniť činnosť Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru o kriminalistickú a znaleckú činnosť v odvetviach kriminalistická chémia, kriminalistická toxikológia a kriminalistická balistika modernizáciou prístrojového vybavenia. Taktiež bude vytvorená metodika pre prácu s novými technológiami a zariadeniami v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy STN EN ISO/IEC 17025, čím sa prispeje k budovaniu odborných kapacít pracovníkov ústavu.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]