Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

IS EVIDENCE – KEUNEO

 

Logo ISF a AMIF            

          FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia.

  • Špecifický cieľ: 5 - Predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej
  • Národný cieľ: 2 - Trestná činnosť – výmena informácií

Prijímateľ: Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru (KEÚ PZ)
Výška grantu: 846 000 eur
Obdobie realizácie projektu: 1. 6. 2020 - 31. 05. 2023

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu:

Projekt je zameraný na zlepšenie funkcionality informačného systému EVIDENCE, podsystému KEUNEO, a to vo viacerých oblastiach. Prioritne projekt rieši zlepšenie funkcionality integrálnej súčasti IS EVIDENCE, podsystému KEUNEO, ktorý je určený pre externých užívateľov kriminalistických technikov útvarov Policajného zboru. Projekt poskytne jedinečné mobilné riešenie na zabezpečenie integrity stôp a ich trasovateľnosti v rámci procesu označovania, registrácie a balenia stôp kriminalistickými technikmi, ako aj dokumentáciu miesta činu a zaisťovaných a skúmaných stôp expertmi Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru pomocou mobilných exteriérových riešení vrátane 3D obrazovej dokumentácie, ako aj interiérových riešení, čím sa zvýši kvalita a spoľahlivosť informácií v IS EVIDENCE.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]