Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2024, nedeľa
 

MIKRODAK

logo ISF

            FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia.

  • Špecifický cieľ: Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti
  • Národný cieľ: Trestná činnosť – predchádzanie a boj proti trestnej činnosti

Prijímateľ: Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru
Výška grantu: 823 000 eur
Obdobie realizácie projektu: 02.09.2019 - 31.12.2022

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu
Predmetom projektu MIKRODAK je modernizácia technického zariadenia pre genetickú analýzu s využitím laserovej mikrodisekcie a digitálnu daktyloskopickú komparáciu. Nové prístrojové vybavenie umožní rozvoj detekčných nástrojov a metód v oblasti biológie, genetickej analýzy a daktyloskopie, čím sa zvýši efektívnosť a účinnosť výkonu biometrickej identifikácie na všetkých pracoviskách Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru. Taktiež bude vytvorená metodika pre prácu s novými technológiami a zariadeniami v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy STN EN ISO/IEC 17025, čím sa prispeje k budovaniu odborných kapacít pracovníkov ústavu.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]