Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. september 2021, piatok
 

Modernizácia IT systému EVIDENCE

 

Logo ISF a AMIF            

          FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

  • Špecifický cieľ: 5 - Predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej
  • Národný cieľ: 2 - Trestná činnosť – výmena informácií

Prijímateľ: Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru (KEÚ PZ)
Výška grantu: 350 000 eur
Obdobie realizácie projektu: 03.12.2018 - 31.12.2021

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu

Projekt Modernizácia IT systému EVIDENCE je zameraný na modernizáciu materiálneho a technického vybavenia pre IS EVIDENCE, ako aj KEUNEO, posilnenie kapacity Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru pri výmene informácií na národnej a medzinárodnej úrovni a zvýšenie informačnej bezpečnosti IT systému EVIDENCE. Projekt ďalej umožní vytvorenie školiacej miestnosti EVIDENCE pre zamestnancov ústavu a kriminalistických technikov, čo zvýši celkovú efektivitu pri práci s IS EVIDENCE.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]