Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Zavedenie nových technológií do výkonu činnosti pyrotechnikov MV SR

logo ISF AMIF

FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia.

  • Špecifický cieľ: 6  - Riziká a krízy
  • Národný cieľ: 7 – Riziko - Posudzovanie hrozieb a rizík

Prijímateľ: Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru (KEÚ PZ)
Výška grantu: 2 400 000 eur
Obdobie realizácie projektu: 02.05.2019 - 31.12.2023

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu
Projekt Zavedenie nových technológií do výkonu činnosti pyrotechnikov MV SR je zameraný na modernizáciu materiálneho a technického vybavenia pyrotechnikov Policajného zboru. Nové technológie a zariadenia prispejú k zefektívneniu posudzovania hrozieb a rizík a zároveň umožnia zrýchliť zásah proti hrozbe pri minimalizovaní ohrozenia života a zdravia zasahujúceho pyrotechnika. Projekt ďalej umožní vytvoriť metodiku pre prácu s novými technológiami a zariadeniami, čím prispeje k budovaniu odborných kapacít pyrotechnikov.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]