Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Dlhé vyčkávanie na dopravných inšpektorátoch bude čoskoro minulosťou

05. 12. 2014

znak PZ SR

Prihlásiť či urobiť zmenu v držbe vozidla bude možné z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku v pohodlí domova hocikedy, pričom v mnohých prípadoch nebude návšteva dopravného inšpektorátu vôbec potrebná.  Ak to však situácia bude vyžadovať, bude možné si na dopravnom inšpektoráte elektronicky bezplatne rezervovať presný termín stretnutia.

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 

Ministerstvo vnútra začiatkom budúceho roka sprístupní pre občanov a podnikateľov nové elektronické služby z projektov Národná evidencia vozidiel  a Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla budovaných v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom projektu sú predovšetkým úspory času a nákladov na strane občana aj poskytovateľa verejných služieb a zefektívnenie procesov evidenčných úkonov.

Na to, aby občan či podnikateľ mohol používať elektronické služby, potrebuje mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz.  Podnikatelia okrem toho budú potrebovať platné splnomocnenie na zastupovanie, ktoré získajú registráciou v Národnej evidencii vozidiel.
Občianske preukazy s čipom, tzv. eID karty, ministerstvo vnútra vydáva od 1. decembra 2013. Počas 12 nasledujúcich mesiacov si svoje eID karty prevzalo 570943 držiteľov, pričom 32 961 požiadalo aj o certifikáty na tvorbu zaručeného elektronického podpisu. Ako uviedol na stretnutí s novinármi minister Robert Kaliňák, s pribúdajúcim počtom elektronických služieb sa bude zvyšovať aj počet žiadateľov o elektronické občianske preukazy.

Vzor eID karty vydávanej od 1. 12. 2013Práve služby z oblasti dopravných evidencií patria k najvyužívanejším a obzvlášť na pracoviskách dopravnej polície najmä v krajských mestách sú čakacie lehoty na vybavenie neúmerne dlhé, čo je častým terčom kritiky občanov. Elektronizácia evidenčných úkonov, dôsledkom ktorej bude tiež  eliminácia „papierovania“, čakanie na pracoviskách obmedzí na nevyhnutne potrebný čas.  Extrémy, ako je čerpanie dovolenky v práci za účelom vybavenia záležitostí na dopravnom inšpektoráte, sa stanú minulosťou.

 Počas pracovných raňajok boli odprezentované elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, ktoré budú sprístupnené na portáli Elektronických služieb MV SR. V súčasnosti prebieha intenzívne produkčné testovanie služieb, do ktorého ministerstvo vnútra zapojilo vybraných importérov vozidiel.

Elektronické služby sú navrhnuté tak, aby v maximálnej miere odbremenili občanov od návštev dopravných inšpektorátov. Príkladom môže byť kúpa nového vozidla, kedy bude možné prevziať vozidlo u importéra so všetkou dokumentáciou vrátane nainštalovaných tabuliek s evidenčnými číslami.

K dispozícii budú aj informačné služby umožňujúce elektronické získavanie informácií o pôvode vozidla, jeho držiteľovi, existencii súdnych, colných a exekútorských blokácií, informácií o PZP, STK, emisných kontrolách či kontrole originality. K získaniu takýchto informácií postačí elektronické osvedčenie o evidencii vozidla. Tento doklad ministerstvo vnútra vydáva od 1. júna 2010.

E-osvedčenie o evidencii vozidla

Elektronické služby, ktoré budú sprístupnené na portáli Elektronických služieb MV SR:

 

 • Žiadosť o dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte
 • Žiadosť o zaradenie do radu čakateľov na dopravnom inšpektoráte
 • Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu
 • Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu autobazárom
 • Žiadosť o nahlásenie straty alebo odcudzenia tabuliek s evidenčným číslom vozidla
 • Podanie potvrdenia o zaplatení DPH v tuzemsku pri dovoze vozidla
 • Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla
 • Žiadosť o zmenu údajov po prisťahovaní držiteľa z iného okresu
 • Žiadosť o objednanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov
 • Žiadosť o zmenu vlastníctva vozidla po ukončení leasingu vozidla
 • Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie
 • Žiadosť o odhlásenie vozidla do cudziny
 • Žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla
 • Žiadosť o vyradenie vozidla z evidencie
 • Žiadosť o zrušenie prevodu držby vozidla na inú osobu
 • Žiadosť o vykonanie zmeny v dokladoch vozidla
 • Žiadosť o zapísanie splnomocnenia
 • Žiadosť o zrušenie splnomocnenia
 • Poskytnutie prehľadu o aktuálnom stave poradia na dopravnom inšpektoráte
 • Informovanie sa o stave podanej žiadosti s vozidlom
 • Informovanie sa o exekútorských blokáciách vozidla
 • Informovanie sa o súdnych, daňových a colných blokáciách vozidla
 • Informovanie sa o vývoze vozidla do cudziny
 • Informovanie sa o držiteľovi vozidla
 • Informovanie sa o kontrole originality vozidla
 • Informovanie sa o pôvode vozidla
 • Poskytnutie údajov z elektronického osvedčenia o evidencii vozidla
 • Overenie stratených a odcudzených osvedčení o evidencii vozidla
 • Poskytnutie informácie o povinnom zmluvnom poistení vozidla
 • Poskytnutie informácie o technickej a emisnej kontrole vozidla
 • Poskytnutie informácie o histórii vozidla
 • Poskytnutie informácie o  technických údajoch vozidla
 • Poskytnutie údajov z elektronického osvedčenia o evidencii vozidla
 • Nahlásenie straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii vozidla
 • Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom za duplikát (z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia)
 • Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla (za klasickú, voliteľnú alebo plastovú)
 • Žiadosť o obnovenie osvedčenia o evidencii po strate alebo odcudzení vozidla
 • Nahlásenie nálezu osvedčenia o evidencii vozidla
 • Overenie stratených a odcudzených osvedčení o evidencii vozidla
 • Žiadosť o výmenu osvedčenia, osvedčení o evidencii vozidla

Ukážka elektronickej služby rezervácie termínu na dopravnom inšpektoráte