Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru v oblasti prevencie a identifikácie obchodovania s ľuďmi

 

Logo ISF a AMIF            

           FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz. 

  • Špecifický cieľ: Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti
  • Národný cieľ: Trestná činnosť – Odborná príprava

Prijímateľ: Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava
Výška grantu: 155 065,46 eur
Obdobie realizácie projektu: 1. 4. 2017 - 31. 12. 2020

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu

Obchodovanie s ľuďmi je závažným trestným činom a z tohto dôvodu je potrebné, aby sa mu venovala náležitá pozornosť aj v rámci policajného vzdelávania. Nakoľko sa trendy v nábore, ale aj spôsobe vykorisťovania neustále menia, je žiaduce, aby sa im prispôsobili aj obsah a metódy vzdelávania. Ak chceme zefektívniť proces vzdelávania, je nevyhnutné ho aktualizovať tak, aby korešpondoval s aktuálnymi trendmi v európskych policajných zboroch. Rovnako dôležité je zmapovať súčasné potreby Policajného zboru a aktualizovať ich v miestach prvého kontaktu pri identifikácii trestného činu obchodovania s ľuďmi. Vytvorenie manuálu výučby základného policajného vzdelávania pre túto oblasť a vytvorenie akreditovaného kurzu pre existujúce personálne kapacity Policajného zboru prispeje k zlepšeniu základnej odbornej prípravy príslušníkov Policajného zboru (znalostí a postupov pri odhaľovaní a objasňovaní trestného činu obchodovania s ľuďmi), pričom sa počas realizácie projektu vyškolí 25 osôb, ktoré zabezpečia udržateľnosť projektových aktivít v oblasti vzdelávania. Za účelom zvýšenia kvalifikácie v oblasti obchodovania s ľuďmi sa vyškolí 300 policajtov. Vytvorenie video tutoriálu o danej problematike prispeje k efektívnejšej aplikácii nadobudnutých poznatkov v praxi. Informovanie širokej verejnosti realizované v rámci projektu prispeje k zvyšovaniu povedomia o problematike obchodovania s ľuďmi, ako aj o prevencii tohto trestného činu medzi potenciálnymi obeťami a zároveň informuje o vzdelávaní príslušníkov Policajného zboru.

Bližšie informácie:

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]