Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2024, nedeľa
 

Zvyšovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ v oblasti forenzných vied

 

Logo ISF a AMIF            

          FONDY PRE OBLASŤ VNÚTORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz. 

  • Špecifický cieľ: Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti
  • Národný cieľ: Trestná činnosť – Odborná príprava

Prijímateľ: Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru (KEÚ PZ)
Výška grantu: 113 047,52 eur
Obdobie realizácie projektu: 03.10.2016 - 31.05.2023

Zodpovedný orgán: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu

Projekt je zameraný na zvyšovanie odbornosti pracovníkov Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ prostredníctvom medzinárodných sympózií a workshopov so zameraním na výmenu skúseností a know-how v oblasti forenzných vied, ako aj prostredníctvom pracovných skupín regionálneho združenia TRIADA. Zvyšovanie odbornosti je zamerané na forenzné vedy využívané orgánmi presadzujúcimi právo s dôrazom na okruhy tém najmä z biológie, genetickej analýzy, daktyloskopie, chémie, toxikológie, balistiky, pyrotechniky, skúmania dát a dokladov.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]