Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Informácia k dopytovým výzvam pre mimovládne neziskové organizácie

08. 12. 2017

oznam

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) oznamuje žiadateľom, že v rámci prvého kola dopytovo – orientovaných výziev pre mimovládne organizácie zameraných na tvorbu lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie dnešným dňom (8.12.2017) bolo ukončené zasielanie výziev na doplnenie žiadosti o nenávratných finančný príspevok (žiadosť). Momentálne prebieha proces administratívneho overenia splnenia podmienok poskytnutia príspevku po ich doplnení zo strany žiadateľov. Tie žiadosti, ktoré po doplnení splnili všetky podmienky poskytnutia príspevku, budú ďalej postúpené na odborné externé hodnotenie.

Žiadosti budú odborným hodnotiteľom a hodnotiteľkám pridelené  elektronickým žrebovaním prostredníctvom novej funkcionality systému ITMS 2014+. Odborné hodnotenia budú prebiehať v januári 2018.

Predpokladaný termín vydania rozhodnutí o schválení žiadostí z prvého kola je február 2018.

Druhé kolo predkladania žiadostí

Na základe prvého kola výziev pripravujeme súbor odporúčaní, ktoré poukážu na najčastejšie formálne a vecné nedostatky žiadostí a zároveň poskytneme žiadateľom niekoľko názorných príkladov/odporúčaní ako by mali správne postupovať pri vypĺňaní príloh a dokumentov, v ktorých sme identifikovali najčastejšie pochybenia.

Zároveň si dovoľujeme požiadať potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem predkladať žiadosti v rámci 2. plánovaného kola týchto výziev, aby ich nezasielali v predstihu a počkali na odporúčania, ktoré zverejníme najneskôr do 23.12.2017. Plánovaný termín uzávierky druhého kola je marec 2018. O konkrétnom termíne vás budeme informovať v dostatočnom časovom predstihu.

V prípade otázok nás kontaktujte na TA.13G4@A1YDF.YG3S1FLFKG3F4@.

 Tím OP EVS