Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Vláda i poslanci odobrili zákon o štátnej službe, ktorý pomôže napĺňať ciele Operačného programu Efektívna verejná správa

06. 12. 2016

paragraf

Nový zákon o štátnej službe, ktorého autorom je Úrad vlády Slovenskej republiky, má ambíciu zmodernizovať a odpolitizovať verejnú správu. Zároveň pomôže napĺňať ciele Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Zákon schválila Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 21. septembra 2016. Dnes ho na aktuálnej schôdzi odobrili aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Nový zákon nahradí doterajší z roku 2009. Úrad vlády ho označil za reformu štátnozamestnaneckých vzťahov.

Rezort vnútra si ako riadiaci orgán stanovil v rámci OP EVS viaceré ciele. Okrem iného chce skvalitniť systémy a procesy vo verejnej správe, ako aj zmodernizovať ľudské zdroje či pomôcť pri tvorbe kvalitných a užitočných politík.

Úrad vlády v novoprijatom zákone navrhuje zriadiť Radu pre štátnu službu, ktorá bude nezávislým koordinačným a monitorovacím orgánom. Jej cieľom bude skvalitniť vykonávanie štátnej služby a hlavnou úlohou ochraňovať princípy, na ktorých je štátna služba budovaná.  V novom zákone je to politická neutralita, zákonnosť, transparentné zamestnávanie, efektívne riadenie štátnych zamestnancov, nestrannosť, profesionalita, transparentné a rovnaké odmeňovanie, stabilita a rovnaké zaobchádzanie. Vzniknúť má tiež centrálny informačný systém, prostredníctvom ktorého sa zlepší strategické plánovanie či riadenie ľudských zdrojov. Jeho súčasťou budú registre výberových konaní, úspešných absolventov, nadbytočných štátnych zamestnancov, štátnozamestnaneckých miest a štátnych zamestnancov.

Úrad vlády chce novým zákonom zabezpečiť i vyššiu transparentnosť výberových konaní pri obsadzovaní miest v štátnej službe. Zavedie sa nová koncepcia procesu obsadzovania miest, upravené budú takisto nové druhy výberových konaní. Novinkou je tzv. hromadné výberové konanie, ktoré sa bude týkať obsadzovania väčšieho počtu voľných štátnozamestnaneckých miest vhodných nielen pre absolventov. Zmeny v novom zákone o štátnej službe významne pomôžu napĺňať ciele Operačného programu Efektívna verejná správa.

OP EVS pokrýva niekoľko prioritných oblastí. Ide o zefektívnenie fungovania verejnej správy a súdneho systému ako aj o zvýšenie vymáhateľnosti práva. „Cieľom operačného programu je optimalizovať procesy vo verejnej správe tak, aby fungovala efektívnejšie a zároveň  poskytovala kvalitné služby občanom a podnikateľom na Slovensku. Okrem kvality poskytovaných služieb je jeho ambíciou aj zvýšenie ich dostupnosti a odstránenie zbytočnej administratívnej záťaže pri styku verejnosti s verejnou správou,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.

Operačný program, ako prvý tohto zamerania na Slovensku, prešiel obsahovo a časovo náročnou prípravou. „V rámci operačného programu Efektívna verejná správa chceme podporovať ambiciózne projekty, ktoré sú orientované na výsledky. Reformné projekty majú priniesť pozitívnu zmenu vo fungovaní verejnej správy a musia vytvárať hodnotu. Najdôležitejší je občan, ktorý má nárok na kvalitné služby,“ dodal riaditeľ odboru operačného programu Efektívna verejná správa Samuel Arbe. Prvé vyzvania z programu už riadiaci orgán vyhlásil, a to na dva národné projekty „Implementácia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy“ a „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“. V oboch prípadoch je žiadateľom a prijímateľom ministerstvo vnútra.