Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Zo šiestich dopytovo-orientovaných výziev je schválených 66 projektov

23. 02. 2018

vyzvy

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) schválilo projekty v rámci všetkých šiestich dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie. Ide o 66 projektov v sume 18 233 800,61 eur, ktoré boli predložené do prvého hodnotiaceho kola. Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) je zverejnený na stránke riadiaceho orgánu.

V rámci výzvy Občianska informovanosť a participácia – celé územie SR (PDF, 227 kB) je schválených 14 projektov, vo výzve Občianska informovanosť a participácia – rozvinutejší región SR (PDF, 222 kB) je to jeden projekt a v tretej výzve z tejto série s názvom Občianska informovanosť a participácia – menej rozvinutý región SR (PDF, 227 kB) 15 projektov. Z výzvy Tvorba lepšej verejnej politiky – celé územie SR (PDF, 231 kB) bude podporených 16 projektov. Ďalšia výzva s názvom Tvorba lepšej verejnej politiky – rozvinutejší región SR (PDF, 223 kB) podporí jeden projekt a výzva Tvorba lepšej verejnej politiky – menej rozvinutý región SR (PDF, 333 kB) 19 projektov.

Na šesť dopytovo-orientovaných výziev bola vyčlenená alokácia 30 miliónov eur. Po prvom hodnotiacom kole tak zostala na ďalšie projekty mimovládnych organizácií alokácia 11 766 199,39 eur. Mimovládky tak budú prostredníctvom svojich projektov spolupracovať na tvorbe lepších verejných politík, no tiež posilnia občiansku informovanosť a participáciu vo viacerých oblastiach života.

Úspešným žiadateľom gratulujeme!

RO OP EVS