Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Na podporu migračnej politiky pôjde 13 miliónov

04. 08. 2015

utečenci - žena a muž

V čase, keď je migrácia v spoločnom európskom priestore horúcou témou aj na Slovensku, Európska komisia rozhodla o schválení Národného programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Do roku 2020 tak môžeme čerpať viac ako 13 miliónov Eur na realizáciu opatrení podporujúcich riadenie migračných tokov, azyl, integráciu a návrat štátnych príslušníkov tretích krajín. O finančnú podporu sa prostredníctvom svojich projektov môžu uchádzať štátne aj neštátne inštitúcie vrátane samospráv, mimovládnych a medzinárodných organizácií pôsobiacich na Slovensku.

Brusel podporuje solidaritu v Európe

Pripravenosť opatrení azylovej, integračnej a návratovej politiky Slovenska má posilniť schválený národný program, ktorý riadi ministerstvo vnútra v úlohe tzv. zodpovedného orgánu. Na jeho financovanie schválila Európska komisia podporu z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu vo výške 13 076 477 Eur, ktoré budú doplnené spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu. „Pomoc z Bruselu prichádza práve v čase, keď je diskusia o vzájomnej solidarite členských krajín v oblasti migrácie veľmi živá. My sme sa prihlásili k záväzku robiť zodpovednú azylovú politiku a poskytovať pomoc najohrozenejším skupinám, k čomu nám pomôže aj tento balík peňazí“, povedal Robert Kaliňák, minister vnútra Slovenskej republiky.

Pomoc je zameraná na riadenie migračných tokov

„Ambíciou národného programu v oblasti azylu je zaručiť dostatočnú kvalitu života a podporu jednotlivca počas azylového procesu v súlade s medzinárodnými štandardami“, vysvetlila Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR. V oblasti integrácie má program napomôcť znižovať riziká vzniku ekonomicky, sociálne a kultúrne rozdelenej spoločnosti a tiež má eliminovať vytváranie uzavretých komunít štátnych príslušníkov tretích krajín. Cieľom programu vo sfére návratovej politiky je naplniť národnú prioritu, ktorou je zaistenie bezpečného a dôstojného návratu navrátilcov bez ohľadu na to, či sa pre návrat do krajiny pôvodu rozhodnú dobrovoľne alebo sú vyhostení nútene.

Program zabezpečí pokračovanie úspešných aktivít

Národný program nadväzuje na úspešné opatrenia podporené v programovom období 2007-2013 prostredníctvom Európskeho fondu pre utečencov, Európskeho fondu pre návrat Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. „Medzi vlajkové aktivity nového programového obdobia patrí napríklad podpora rozvoja Evakuačného tranzitného centra v Humennom, podpora služieb poskytovaných v azylovom procese a v procese núteného návratu s ohľadom na špecifické potreby zraniteľných skupín, podpora integračných opatrení, posilnenie odborných kapacít, zlepšenie systému zberu dát a tvorby štatistík, posilnenie dobrovoľného návratu a tiež zvyšovanie kvality núteného návratu“, vysvetľuje Adela Danišková, riaditeľka odboru zahraničnej pomoci sekcie európskych programov ministerstva vnútra.

O podporu sa už môžu uchádzať prvé projekty

Rezort vnútra už stihol vyhlásiť prvé otvorené výzvy v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Celková čiastka určená na projekty v rámci troch vyhlásených výziev je 1 553 995 Eur. Žiadosti o grant môžu orgány štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora, takisto medzinárodné organizácie pôsobiace na Slovensku či  vzdelávacie a vedecko-výskumné inštitúcie predkladať do 24. augusta 2015. Podrobné informácie o výzvach sú dostupné na http://www.minv.sk/?vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-grant