Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. apríl 2024, sobota
 

Požiar Mestských lesov v Bratislave - taktické cvičenie

09. 06. 2023

Vo štvrtok 8. júna dopoludnia sa v bratislavských Mestských lesoch, v časti Himligárka, konalo taktické cvičenie zamerané na hasenie požiaru v prírodnom prostredí. V rámci cvičenia bol zriadený aj riadiaci štáb. Cvičenia sa zúčastnilo 20 príslušníkov Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy so 6 kusmi hasičskej techniky z 3 bratislavských hasičských staníc. Okrem profesionálnych hasičov sa cvičenia zúčastnila aj hasičská jednotka členov DHZO Ružinov.
Špecifikom lesných požiarov sú zložité terénne podmienky, prítomnosť veľkého množstva horľavej vegetácie na rozsiahlej ploche, sťažené nasadenie hasičskej techniky vzhľadom na prístupové cesty, ale tiež aj nedostatok čerpacích stanovísk pre cisternové automobily.
Cieľom cvičenia v lesoch v okolí Rače bolo o. i. aj overenie schopností a pripravenosti veliteľa zásahu pri koordinácii zasahujúcich jednotiek, precvičenie akcieschopnosti nasadených hasičských jednotiek a hasičskej techniky, precvičenie takticko-metodických postupov pri zdolávaní požiaru, a tiež aj doprava hasiacej látky do diaľky a výšky.
Zásahová oblasť bola rozdelená na oblasť dislokovania riadiaceho štábu, dva zásahové úseky a čerpacie stanovisko. Požiar, ktorý zasiahol územie, sa rozširoval od miesta svojho vzniku v blízkosti objektu starej horárne na všetky strany. Požiarom bola simulovane zasiahnutá popadaná drevná hmota, suché konáre, tráva a suché lístie. Veliteľ zásahu zvolil taktiku na likvidáciu požiaru hasením po celom obvode požiaru pomocou „D“ prúdov a taktiež jednoduchými hasiacimi prostriedkami.
Taktické cvičenie bolo ukončené jeho vyhodnotením. V rámci neho veliteľ zásahu informoval aj o tom, že na uzavretých komunikáciách, na ktorých sa pohybovala niekoľkotonová hasičská technika, sa napriek zákazu vjazdu pohybovali cyklisti a chodci, ktorí tieto zákazy nerešpektovali. Chceme preto vyzvať verejnosť, aby dodržiavala vyznačené zákazy, prípadne pokyny Mestských lesov, aby sa správala zodpovedne a nekomplikovala tak zásah hasičov.

FOTO: HaZZ

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]