Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Obyvatelia Zemplína sú chránení pred kontamináciou PCB látkami zo skládok po Chemku Strážske

30. 03. 2023

chemko-mikulec-hegerr-ilustr

Predseda vlády Eduard Heger, minister vnútra Roman Mikulec a minister životného prostredia Ján Budaj vo štvrtok 30. marca 2023 absolvovali prehliadku problematických lokalít v bývalom areáli Chemko Strážske. Koncom roka 2021 rezort vnútra realizoval záchranné práce v najproblematickejšej lokalite Ošipáreň, počas najbližšieho obdobia by sa malo pokračovať v lokalite Orlová obora.

Koordinátor záchranných prác - Sekcia krízového riadenia MV SR -  spolu s Hasičským a záchranným zborom, Inšpekciou životného prostedia, Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a Slovenskej technickej univerzity vypracovali podrobný plán na zamedzenie prípadného znečistenia životného prostredia a ohrozenia života a zdravia občanov v priľahlých oblastiach.

 Prehliadka problematických lokalít v areáli Chemka

“Rezort vnútra tu urobil kus veľkej práce a ja som na všetkých nesmierne hrdý. Chcem sa touto cestou poďakovať hasičom, pracovníkom sekcie krízového riadenia a obzvlášť zamestnankyniam kontrolných chemických laboratórií, pracovníkom okresných úradov, samosprávam, ale aj občanom a aktivistom. Som rád, že naša vláda sa rozhodla s týmto problémom popasovať a nebezpečné látky postupne odstraňujeme. Spoločne pracujeme pre ľudí,” zdôraznil minister vnútra Roman Mikulec.

Prehliadka problematických lokalít v areáli Chemka

Kľúčovým bude vytvorenie tzv. zberných nádrží,  úlohou ktorých bude zadržiavanie kontaminovanej vody. Ďalším krokom bude osadenie filtračného zariadenia. Na základe meraní Kontrolného chemického laboratória Civilnej ochrany možno už teraz povedať, že obyvateľstvo nie je týmito environmentálnymi látkami ohrozené.

Prehliadka problematických lokalít v areáli Chemka

Druhá etapa prác v areáli bývalého závodu Chemko Strážske bude v prípade priaznivých prírodných podmienok trvať približne týždeň.

Prehliadka problematických lokalít v areáli Chemka

Súčasťou obhliadky bola aj lokalita Tepláreň, ktorá však aktuálne nepredstavuje ohrozenie. Okresné úrady a ďalšie zložky štátnej správy sú maximálne súčinné vlastníkovi pozemkov pri žiadosti o zápis do katastra nehnuteľností, kde táto masívna stavba nebola doposiaľ evidovaná.

Otázka ďalšieho postupu pri likvidácii látok uložených v kontajneroch je v kompetencii Ministerstva životného prostredia SR.

 

Dôležité odkazy

Ako postupovať?

Dôležité oznamy