Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2024, pondelok
 

Predstavitelia HaZZ a HZS ČR rokovali o cezhraničnej spolupráci

07. 03. 2023

01 - Predstavitelia HaZZ a HZS ČR rokovali o cezhraničnej spolupráci
Včera sa v Bratislave uskutočnilo 1. zasadnutie zástupcov Prezídia Hasičského a záchranného zboru a Generálního ředitelství HZS ČR za prítomnosti štátneho tajomníka MV SR Ľubomíra Šablicu. Program rokovania spočíval v identifikovaní spoločných prienikov a predstavení možností cezhraničnej spolupráce zo strany HaZZ a HZS ČR. Následná diskusia bola zameraná na zadefinovanie konkrétneho projektového zámeru, ktorý budú partneri po schválení implementovať.

Vzájomná spolupráca sa bude týkať hasičov z prihraničných krajov: z Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja a na českej strane z: Jihomoravského, Zlínskeho a Moravskosliezskeho kraja.

Partneri sa na rokovaní dohodli na spolupráci v oblasti Špecifického cieľa programu – Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy:
  • zber a výmena dát, informácií a skúseností;
  • realizácia spoločných stratégií a akčných plánov;
  • zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy.
Očakávanými výsledkami sú:
  • vhodné opatrenia a realizované aktivity s cezhraničným presahom;
  • zníženie negatívnych dopadov klimatických zmien;
  • informovanie verejnosti;
  • a posilnené väzby medzi krajinami a jednotlivými hasičskými zbormi.

Stretnutie sa uskutočnilo v súvislosti s programom INTERREG VI-A Slovensko – Česko 2021-2027, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa Európska územná spolupráca, ktorý na účely cezhraničnej spolupráce vyčlenil celkovo 85.323.597 EUR.


EU
Zdroj: HaZZ
Foto: HaZZ
 

Dôležité odkazy

Ako postupovať?

Dôležité oznamy