Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2023, štvrtok
 

Spolupráca HaZZ a Akadémie Policajného zboru

03. 01. 2022

04 - Spolupráca HaZZ a Akadémie Policajného zboru

Prezídium Hasičského a záchranného zboru požiadalo Akadémiu Policajného zboru v Bratislave o spoluprácu pri príprave a realizácii jazykového vzdelávania príslušníkov HaZZ v súvislosti s nasledujúcimi projektami implementovanými Hasičským a záchranným zborom, ktoré sú spolufinancované z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu kvalita životného prostredia:

310031W226 – MUSAR – Pátracie a záchranárske činnosti stredného rozsahu v mestskom prostredí,
310031H157 – ETC – Dočasný núdzový tábor,
310031J215 – GFFF-V – Pozemné hasenie lesných požiarov s využitím vozidiel.
Vedecko-pedagogické pracovníčky katedry jazykov Akadémie Policajného zboru realizovali preskúšanie príslušníkov HaZZ z anglického jazyka. Formou písomného testu a rozhovoru v anglickom jazyku stanovili jazykovú úroveň jednotlivých príslušníkov podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Výstupy budú použité v procese prípravy kurzu odborného anglického jazyka pre členov modulov zriadených Pokynom prezidenta HaZZ č. 37 o zriadení a využívaní modulov pri likvidácii následkov mimoriadnych udalostí.

Zdroj: HaZZ
Foto: HaZZ
 

Dôležité odkazy

Ako postupovať?

Dôležité oznamy