Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Tlačová konferencia prezidenta Hasičského a záchranného zboru

13. 01. 2023

01 - Správa o činnosti HaZZ za rok 2022

Dnes 13. januára 2023 sa v priestoroch Prezídia Hasičského a záchranného zboru uskutočnila tlačová konferencia prezidenta Hasičského a záchranného zboru Pavla Mikuláška za účasti 1. viceprezidenta HaZZ Jozefa Voľanského a vymenovanej na zastupovanie riaditeľa odboru požiarnej prevencie Prezídia HaZZ Slávky Lešíčkovej.

Tlačová konferencia bola zameraná na témy týkajúce sa požiarno–bezpečnostnej situácie na Slovensku v roku 2022, najmä na štatistiku požiarovosti, najväčšie požiare minulého roka, na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi a pod.

„Hasiči v roku 2022 uskutočnili celkom 31 974 výjazdov, čo je o 1 179 výjazdov viac ako v roku 2021. V porovnaní s rokom 2021 stúpol aj počet požiarov, a to až o 3 044 prípadov. Naopak klesol počet výjazdov hasičov k technickým udalostiam, a to o 1 012 prípadov,“ uviedol prezident Hasičského a záchranného zboru.

K dopravným nehodám boli hasiči v roku 2022 privolaní 7 174-krát, čo je o 196-krát viac ako v roku 2021. V uplynulom roku uskutočnili hasiči 1 049 výjazdov k nebezpečným látkam (o 1 249 výjazdov menej ako v roku 2021). V roku 2022 uskutočnili príslušníci HaZZ aj 1 580 cvičení, čo je o 180 cvičení viac ako v roku 2021.

Hasičom sa v uplynulom roku podarilo zachrániť 12 030 osôb. Pri výjazdoch bolo v uplynulom roku zranených 6 312 osôb, čo je nárast o 461 zranených a 873 osôb bolo usmrtených. Príslušníkom HaZZ sa podarilo uchrániť hodnoty na majetku vo výške 254 715 337 eur. Najrizikovejším dňom v týždni pre vznik mimoriadnych udalostí v roku 2022 bola sobota (4 614 výjazdov).

Najvyšší počet výjazd bol opäť zaznamenaný v Košickom kraji (5 763), najmenej výjazdov uskutočnili hasiči v Trenčianskom kraji (2 763).

Tak ako uplynulé roky, tak aj v roku 2022 vzniklo najviac požiarov vo vonkajšom prostredí (6 889), ich počet v porovnaní s rokom 2021 stúpol až o 3 066 prípadov. V súvislosti s príčinami vzniku požiarov je vo viac ako v 50% prípadov príčinou nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb. Pri požiaroch bolo v uplynulom roku usmrtených 53 osôb (čo je nárast o 2 osoby), zranenia pri požiaroch utrpelo celkom 271 osôb – ich počet sa v porovnaní s rokom 2021 znížil o dve osoby.

1. viceprezident Hasičského a záchranného zboru uviedol, že „v roku 2022 bolo zaznamenaných 607 požiarov osobných motorových vozidiel, čo je o 10 prípadov viac ako v roku 2021. Pri týchto požiaroch boli usmrtených 6 osôb osoby a 12 sa zranilo. Najviac požiarov osobných motorových vozidiel vzniklo v Košickom kraji (87). Najčastejšou príčinou vzniku požiarov vozidiel boli iné prevádzkovo-technické poruchy.“

Ďalšou sledovanou oblasťou sú požiare bytov a rodinných domov. V uplynulom roku bolo zaznamenaných 463 požiarov bytov, ktoré si vyžiadali 20 obetí a 57 zranených osôb.
V rodinných domoch vzniklo v roku 2022 celkom 1 035 požiarov, pri ktorých bolo usmrtených 23 osôb a 63 sa zranilo. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domov bolo vyhorenie sadzí (363 požiarov). Požiare v bytových domoch vznikali najčastejšie v dôsledku nesprávnej obsluhy tepelného spotrebiča pri varení (151 požiarov).

Na tiesňovú linku 150 bolo v roku 2022 prijatých 110 311 hovor. Najviac hovorov bolo zaznamenaných v Košickom kraji (22 163).

V rámci kontrolnej činnosti vykonali príslušníci HaZZ v roku 2022 celkom 6 164 protipožiarnych kontrol, v rámci ktorých bolo zistených celkom 40 153 nedostatkov. Počet vykonaných kontrol sa oproti roku 2021 zvýšil o 1500, počet zistených nedostatkov sa zvýšil o 24 046,“ informovala prítomných Slávka Lešíčková, vymenovaná na zastupovanie  riaditeľa odboru požiarnej prevencie Prezídia HaZZ.

Hlavným zameraním kontrolnej činnosti bolo v roku 2022 vykonávanie protipožiarnych kontrol zameraných na lôžkové časti nemocníc a zdravotníckych zariadení. V sledovanom období bolo vykonaných 206 protipožiarnych kontrol v rámci ktorých bolo zistených 934  organizačných a 3 697 technických nedostatkov.

Každoročne sa v čase vianočných a novoročných sviatkov venuje osobitná pozornosť kontrolnej činnosti stavu únikových ciest a funkčnosti požiarnotechnických zariadení v nákupných centrách. V predvianočnom období bolo v nákupných centrách vykonaných 252 protipožiarnych kontrol v rámci ktorých bolo zistených 94 organizačných a 187 technických nedostatkov.

Prezident HaZZ ďalej uviedol, že „v roku 2022 vykonávali príslušníci Hasičského a záchranného zboru okrem každodennej zásahovej činnosti aj ďalšie aktivity súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 a konfliktom na Ukrajine.“

V súvislosti s konfliktom na Ukrajine hasiči vybudovali a prevádzkovali modul ETC v Humennom a modul ETC v Michalovciach, ktorý nám darovalo Taliansko. Vykonávali činnosti na hraničných priechodoch Ubľa, Vyšné Nemecké a Veľké Slemence a vykonávali činnosti v RHCP v Sobranciach. Príslušníci HaZZ ďalej vykonávali aktivity aj vo VKC v Michalovciach, v Bratislave, v Nitre a v Žiline, koordinovali a vykonávali činnosti v humanitárnom HUBe v Čiernej nad Tisou a zabezpečovali prevozy utečencov. Sily a prostriedky príslušníkov HaZZ boli využívané na maximum.

Okrem uvedených činností pokračovali hasiči v roku 2022 aj s vykonávaním aktivít v súvislosti s ochorením COVID-19. Vykonávali dezinfekciu priestorov, odoberali a prevážali vzorky do RÚVZ  a zabezpečovali výstavbu krízových a triažných stanov a ich následnú každodennú technickú údržbu.

Kompletná správa o činnosti Hasičského a záchranného zboru za rok 2022 je dostupná TU! (PPTX, 8 MB)Zdroj: HaZZ
Foto HaZZ

 

Dôležité odkazy

Ako postupovať?

Dôležité oznamy