Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. február 2024, utorok
 

Tlačová konferencia prezidenta HaZZ

24. 01. 2024

01 - Tlačová konferencia prezidenta HaZZ

Dnes sa v priestoroch Prezídia Hasičského a záchranného zboru uskutočnila tlačová konferencia prezidenta Hasičského a záchranného zboru Adriána Mifkoviča za účasti 1. viceprezidenta Hasičského a záchranného zboru Jozefa Voľanského a Gabriela Mega vymenovaného na zastupovanie riaditeľa odboru požiarnej prevencie Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

Tlačová konferencia bola zameraná na témy týkajúce sa požiarnobezpečnostnej situácie na Slovensku v roku 2023, najmä na štatistiku požiarovosti, najväčšie požiare minulého roka, spoluprácu s dobrovoľnými hasičskými zbormi obcí, zahraničné vyslania príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi a pod.

Hasiči v roku 2023 uskutočnili celkom 29 848 výjazdov, čo je o 2 126 výjazdov menej ako v roku 2022. V porovnaní s rokom 2022 klesol aj počet požiarov, a to až o 4 351 prípadov. Naopak, stúpol počet výjazdov hasičov k technickým udalostiam a to o 1 670 prípadov,“ uviedol prezident Hasičského a záchranného zboru.

K dopravným nehodám boli hasiči v roku 2023 privolaní 7 789-krát, čo je o 642-krát viac ako v roku 2022. V uplynulom roku uskutočnili hasiči 881 výjazdov k nebezpečným látkam (o 168 výjazdov menej ako v roku 2022). V roku 2023 uskutočnili príslušníci Hasičského a záchranného zboru aj 1 748 cvičení, čo je o 168 cvičení viac ako v roku 2022.

Hasičom sa v uplynulom roku podarilo zachrániť 12 497 osôb. Pri výjazdoch bolo v uplynulom roku zranených 6 272 osôb, čo je pokles o 40 zranených. 867 osôb bolo usmrtených. Hasičom sa podarilo uchrániť hodnoty na majetku v sume 286 435 872 eur. Najrizikovejším dňom v týždni pre vznik mimoriadnych udalostí v roku 2023 bola sobota (4 676 výjazdov).

Najvyšší počet výjazdov bol opäť zaznamenaný v Košickom kraji (4 576), najmenej v Trenčianskom kraji (2 920).

V súvislosti s príčinami vzniku požiarov je vo viac ako v 47% prípadov príčinou nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb. Pri požiaroch bolo v uplynulom roku usmrtených 45 osôb, čo je pokles o 8 osôb oproti roku 2022. Zranenia pri požiaroch utrpelo celkom 237 osôb – ich počet sa v porovnaní s rokom 2022 znížil o 34 osôb.

1. viceprezident Hasičského a záchranného zboru uviedol, že „v roku 2023 bolo zaznamenaných 3 047 výjazdov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v spolupráci s dobrovoľnými hasičskými zbormi obcí. Najviac takýchto výjazdov bolo k požiarom, a to až 2 142. Z celkového počtu výjazdov Hasičského a záchranného zboru bolo 9% v spolupráci s dobrovoľnými hasičskými zbormi obcí.“

Na tiesňovú linku 150 bolo v roku 2023 prijatých 108 544 hovorov. Najviac hovorov bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji (17 994). V roku 2023 sa každých 5 minút uskutočnil jeden hovor na linku tiesňového volania 150. Zároveň každých 15 minút sa uskutočnil výjazd príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na území Slovenska.

1.viceprezident Hasičského a záchranného zboru ďalej uviedol, že „v roku 2023 vykonávali príslušníci Hasičského a záchranného zboru okrem každodennej zásahovej činnosti aj zásahy mimo územia Slovenskej republiky. Na medzinárodnú pomoc boli počas roka 2023 vyslaní 7-krát a tiež absolvovali 12 medzinárodných cvičení..“

„V rámci kontrolnej činnosti vykonali príslušníci Hasičského a záchranného zboru v roku 2023 celkom 6 847 protipožiarnych kontrol, v rámci ktorých bolo zistených celkom 37 198 nedostatkov. Počet vykonaných kontrol sa oproti roku 2022 zvýšil o 693, počet zistených nedostatkov klesol o 2 966,“ informoval prítomných Gabriel Megó, vymenovaný na zastupovanie riaditeľa odboru požiarnej prevencie Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

Hlavným zameraním kontrolnej činnosti bolo v roku 2023 vykonávanie protipožiarnych kontrol zameraných na domovy sociálnych služieb. V sledovanom období bolo vykonaných 792 protipožiarnych kontrol, v rámci ktorých bolo zistených 11 044 nedostatkov.

Každoročne sa v čase vianočných a novoročných sviatkov venuje osobitná pozornosť kontrolnej činnosti stavu únikových ciest a funkčnosti požiarnotechnických zariadení v nákupných centrách. 

V predvianočnom období bolo v nákupných centrách vykonaných 264 protipožiarnych kontrol, v rámci ktorých bolo zistených 364  nedostatkov.

Zdroj: HaZZ
Foto: MV SR (Vladimír Benko)

 

Dôležité odkazy

Ako postupovať?

Dôležité oznamy