Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2023, streda
 

Uskutočnila sa prvá konferencia zameraná na ochranu národných kultúrnych pamiatok pred požiarmi

20. 10. 2023

01 - Uskutočnila sa prvá konferencia zameraná na ochranu národných kultúrnych pamiatok pred požiarmi

Dňa 5. októbra 2023 sa v kongresovej sále Okresného úradu v Banskej Bystrici uskutočnila prvá odborná konferencia o ochrane národných kultúrnych pamiatok pred požiarmi ako odozva na nedávny požiar v Banskej Štiavnici a skorší požiar hradu Krásna Hôrka.

Už projekt konferencie bol koordinovaný tak, aby tím prednášateľov reprezentoval zástupcov Hasičského a záchranného zboru, pamiatkových úradov, zhotoviteľa riešenia protipožiarnej bezpečnosti a realizátora stavebných úprav kultúrnej pamiatky.

Výber prednášok mal časť sumarizačno opisnú dokumentujúcu jednak poznatky z päťročného systematického celoslovenského auditu kultúrnych pamiatok vykonávaného príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru a zameraného na úroveň ochrany pamiatok pred požiarmi, ďalej časť hodnotiacu vychádzajúcu zo  záverov z vykonaného štátneho požiarneho dozoru po požiari objektov v Banskej Štiavnici, tiež časť právne komparačnú  orientovanú na  právne postavenie orgánov ochrany pred požiarmi a orgánov ochrany pamiatkového fondu v konaniach o zamýšľanej stavebnej úprave kultúrnej pamiatky a orientovanú na  aplikáciu zákona o ochrane pamiatkového fondu a časť reportážnu o priebehu previerkového cvičenia v artikulárnom drevenom kostole v Hronseku a o manažovaní zdolávania požiaru stavieb v Banskej Štiavnici.

Konferencia bola s medzinárodnou účasťou a v rámci jedného prednáškového dňa vystúpilo 10 prednášateľov, každý s jednou prednáškou. Ani jedna z prednášok nebola zaťažená formalizmom a tak akcia ako celok bola prijatá všetkými účastníkmi s uznaním.

Prednášatelia s iným zameraním ako je ochrana pred požiarmi prostredníctvom výrobkov vystavovaných 2 výrobcami mali možnosť sa oboznámiť s produktami ovplyvňujúcimi protipožiarnu bezpečnosť stavieb.

Potrebu komplexného prístupu k ochrane kultúrnych pamiatok podporila prednáška o ďalších ohrozeniach kultúrnych pamiatok vyvolaných úmyselnou protiprávnou činnosťou osôb a udalosťami vis major.

Konferencia vytvorila dôvodnú domnienku o existencii záujmu zintenzívniť spolupôsobenie pri ochrane kultúrnych pamiatok.

Foto: HaZZ
Zdroj: HaZZ

 

Dôležité odkazy

Ako postupovať?

Dôležité oznamy