Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Vďaka podpore EÚ disponujú hasiči špeciálnou technikou a vybavením

02. 07. 2020

Slovensko získalo vďaka podpore Európskej únie špeciálne vybavenie a techniku, ktoré pomáhajú zachraňovať ľudské životy, bojovať proti povodniam a minimalizovať ich následky. Táto špeciálna technika bola nasadená aj v uplynulých dňoch, kedy viacero miest a obcí na Slovensku zasiahla povodeň v dôsledku prívalových dažďov.

Projekt Aktívne protipovodňové opatrenia bol schválený v roku 2015 a jeho hlavnou ambíciou je zvýšiť pripravenosť krajiny na povodne a zmierniť ich následky prostredníctvom zefektívnenia práce záchranných zložiek a zlepšenia ich technického vybavenia. Keďže celková výška škôd spôsobených povodňami na Slovensku za obdobie rokov 2005 – 2015 presiahla sumu 707 mil. eur, ministerstvo vnútra prostredníctvom projektu Aktívne protipovodňové opatrenia podporilo účinnú ochranu života a zdravia občanov, ich majetku, ochranu sociálnej a ekonomickej infraštruktúry, ako aj ochranu životného prostredia v čase záplav. Projekt zároveň prispieva k zvýšenej technickej vybavenosti a ochrane  zasahujúcich jednotiek a k efektívnejšiemu a rýchlejšiemu výkonu záchranných prác počas povodní ako aj po povodniach.

Miesta, na ktoré špeciálna technika v rámci Slovenska putovala, boli vybrané na základe podrobnej analýzy povodňových rizík v krajine. Protipovodňové vybavenie bolo distribuované na štyroch úrovniach. Na miestnej úrovni balíky prvej pomoci pri povodniach posilnili technickú vybavenosť obcí (771 obcí). Na lokálnej úrovni pomáhajú intervenčné balíčky techniky Hasičskému a záchrannému zboru pri ochrane ľudí a ich majetku a tiež Slovenskému vodohospodárskemu podniku pri riadení systému povodňových rizík. Výsledkom zabezpečenia záchranných zložiek na národnej úrovni je vytvorenie dvoch modulov – Modul záchrany pred povodňami s využitím člnov Modul čistenia a úpravy vody. Časť protipovodňovej techniky slúži na európskej úrovni vo forme špecializovaných modulov, ktoré budú súčasťou mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. Špeciálna technika bude nápomocná vo všetkých fázach povodne, od prevencie, cez pripravenosť a reakciu na veľkú vodu až po odstraňovanie následkov záplav a obnovenie ekonomického a spoločenského života. Celkom bolo odovzdávaných 2 610 kusov techniky.

Projekt Ministerstva vnútra SR Aktívne protipovodňové opatrenia bol súčasťou operačného programu Životné prostredie v programovom období 2007-2013 s finančnou podporou z Kohézneho fondu.

 Logo

 

Zdroj: HaZZ
Foto: MV SR, Milan Dermek, HaZZ

 

01 - Vďaka podpore EÚ disponujú hasiči špeciálnou technikou a vybavením
02 - Vďaka podpore EÚ disponujú hasiči špeciálnou technikou a vybavením
03 - Vďaka podpore EÚ disponujú hasiči špeciálnou technikou a vybavením
04 - Vďaka podpore EÚ disponujú hasiči špeciálnou technikou a vybavením
05 - Vďaka podpore EÚ disponujú hasiči špeciálnou technikou a vybavením
06 - Vďaka podpore EÚ disponujú hasiči špeciálnou technikou a vybavením
07 - Vďaka podpore EÚ disponujú hasiči špeciálnou technikou a vybavením
08 - Vďaka podpore EÚ disponujú hasiči špeciálnou technikou a vybavením
09 - Vďaka podpore EÚ disponujú hasiči špeciálnou technikou a vybavením
10 - Vďaka podpore EÚ disponujú hasiči špeciálnou technikou a vybavením
11 - Vďaka podpore EÚ disponujú hasiči špeciálnou technikou a vybavením
12 - Vďaka podpore EÚ disponujú hasiči špeciálnou technikou a vybavením
13 - Vďaka podpore EÚ disponujú hasiči špeciálnou technikou a vybavením
14 - Vďaka podpore EÚ disponujú hasiči špeciálnou technikou a vybavením
15 - Vďaka podpore EÚ disponujú hasiči špeciálnou technikou a vybavením
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy