Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2024, sobota
 

Výcvik príslušníkov zaradených v module MUSAR

25. 05. 2023

03 - Výcvik príslušníkov zaradených v module MUSAR
V dňoch od 23. do 25. mája 2023 sa v katastri obce Turany, okres Martin koná výcvik modulu MUSAR – Pátracie a záchranárske činnosti stredného rozsahu v mestskom prostredí. Výcviku sa zúčastňuje celkom 37 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.

Cieľom výcviku je preverenie pripravenosti záchranného tímu MUSAR v simulovaných podmienkach. Sústredený výcvik je zameraný na preverenie funkčnosti materiálno-technického vybavenia jednotlivých skupín modulu MUSAR, prehĺbenie zručností príslušníkov zaradených do modulu, výmenu skúseností zo zásahovej činnosti a nácvik pracovných postupov pri vykonávaní záchranných prác v ruinách, poškodených objektoch a na priemyselných konštrukciách s využitím špeciálnej techniky.

Výcvik je zameraný najmä na:
  • preverenie funkčnosti materiálno-technického vybavenia skupín modulu MUSAR,
  • prehĺbenie zručností príslušníkov zaradených do modulu,
  • nácvik pracovných postupov pri vykonávaní záchranných prác v ruinách, poškodených objektoch a na priemyselných konštrukciách s využitím špeciálnej techniky.
Príslušníci zaradení v module si precvičia:
  • preprava materiálno-technického vybavenia modulu MUSAR v rámci Slovenskej republiky,
  • nácvik záchrany osôb z nadzemných častí budov s použitím lezeckej techniky,
  • nácvik vyhľadávania, záchrany a evakuácie nezvestných osôb v ruinách, budovanie bezpečnej cesty,
  • stabilizácia pracovného priestoru v narušených budovách,
  • transport osôb pomocou nosidiel v stiesnených priestoroch (šachty, tunely a pod.),
  • nácvik vyhľadávania osôb v zrútených budovách, neznámom priestore v sťažených podmienkach s použitím elektronických vyhľadávacích prostriedkov.
Prezídium Hasičského a záchranného zboru realizuje uvedenú aktivitu v súvislosti s projektom implementovaným Hasičským a záchranným zborom, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu kvalita životného prostredia: „310031W226 - MUSAR – Pátracie a záchranárske činnosti stredného rozsahu v mestskom prostredí”.
EU

Zdroj: HaZZ
Foto: HaZZ
 

Dôležité odkazy

Ako postupovať?

Dôležité oznamy