Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Legislatívne výzvy ochrany pamiatkového fondu

15. 03. 2024

Legislativne vyzvy ochrany pamiatkového  fondu

Legislatívne výzvy ochrany pamiatkového fondu

Dňa 14. marca 2024 sa na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo vedecké sympózium za účasti predstaviteľov orgánov štátnej správy, samosprávy a Pamiatkovej inšpekcie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky s názvom „Legislatívne výzvy ochrany pamiatkového fondu“. Na základe rozvíjajúcej sa spolupráce s Univerzitou Mateja Bela sa odbornej diskusie za okrúhlym stolom zúčastnil aj príslušník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, ktorý na podklade zistení z minuloročného požiaru historického centra Banskej Štiavnice poukázal na praktické problémy súvisiace s ochranou národných kultúrnych pamiatok pred požiarmi, otvoril tému disproporcie medzi zákonnými kompetenciami orgánov chrániacich rôzne verejné záujmy, ako aj roztrieštenej právnej úpravy postavenia dotknutých orgánov v rámci konaní podľa Stavebného zákona.,

Zdroj: HaZz

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Prezident HaZZ

  Adrián Mifkovič je prezidentom HaZZ od 1. januára 2024. Adrián Mifkovič

Fotogalérie