Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Slávnostné oceňovanie pri príležitosti Osláv sv. Floriána 2023

24. 05. 2023

Slávnostné oceňovanie – Oslavy svätého Floriána 2023

Dňa 19.  mája 2023 o 13.00 h. pri príležitosti Osláv sv. Floriána - patróna hasičov
sa uskutočnilo v aule Technickej univerzity vo Zvolene slávnostné oceňovanie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Banskobystrického kraja. Ocenení boli mimoriadnym povýšením a  medailou za službu v Hasičskom a záchrannom zbore za dlhoročný a príkladný výkon štátnej služby. Členovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany  Slovenskej republiky  a členovia Dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí boli ocenení za výnimočné hasičské činy.

    Slávnostného oceňovania sa zúčastnili mimoriadni hostia - primátor mesta Zvolen Ing. Vladimír Maňka; pplk. Slávka Lešíčková – vymenovaná na zastupovanie riaditeľa odboru požiarnej prevencie Prezídia HaZZ; kaplán Prezídia HaZZ por. Tomáš Kuník; riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici plk. Dušan Hancko; predseda Krajskej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Banskej Bystrici Ing. Pavol Zapletal MBA a prorektorka Technickej univerzity vo Zvolene  prof. RNDr. Danica Kačíková MSc., PhD., ktorá ako hostiteľka vyjadrila poďakovanie : „Teší nás, že pri príležitosti Osláv svätého Floriána, patróna hasičov, môžeme byť súčasťou slávnostného oceňovania za výnimočné činy pri výkone zásahovej činnosti, pri preventívno-výchovnom pôsobení či pri poskytovaní cezhraničnej humanitárnej pomoci a tiež za každodennú vynikajúcu a obetavú prácu. Ocenenie, ktoré kolektívu Katedry protipožiarnej ochrany Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene udelilo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici spolu s Krajskou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR za významný prínos k vzdelávaniu mládeže v oblasti bezpečnosti a ochrany pred požiarmi, je pre nás veľkou cťou. Veríme, že mnohí absolventi našich študijných programov Protipožiarna ochrana a bezpečnosť nájdu uplatnenie priamo v HaZZ alebo sa budú dobrovoľne podieľať na ochrane životov, zdravia a majetku pôsobením v DPO SR“.

Mimoriadne povýšenie do hodnosti kapitán si prevzal npor. Michal Dzúrik z Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici, npor. Ladislav Lórincz z Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote, npor. Marek Hodoš z Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej, npor. Gabriel Gajdoš z Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici, npor. Richard Hanuska z Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici, npor. Peter Havrla z Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici, npor. Zdenko Chaban z Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici a npor. Jaroslav Králik z Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici. Mimoriadne povýšenie do hodnosti podporučíka si prevzal npráp. Stanislav Chaban z Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici.

Mimoriadne povýšenie do hodnosti nadpráporčíka si prevzali príslušníci z Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici -  práp. Ľudovít Ďurian, práp. Lukáš Dzúrik, práp. Michal Dzúrik, práp. Peter Mozoláni. Mimoriadne povýšenie do hodnosti práporčíka si prevzal ppráp. Peter Čunderlík.

Medailu za službu v Hasičskom a záchrannom zbore II. stupňa si prevzal pplk. Marek Laššák riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote, pplk. Radoslav Bukov riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ vo Veľkom Krtíši, pplk. Róbert Singlár z Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote, mjr. Jozef Oravkin riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Brezne, mjr. Cyril Siman z Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej, npor. Jozef Tešlár z Okresného riaditeľstva HaZZ v Brezne, npor. Marek Šulej z Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote, npor. Štefan Drdoľ z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Zvolene, npor. Róbert Zacher z Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej , npor. Ondrej Koza z Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej , por. Martin Ďurica z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Veľkom Krtíši.

Za službu v Hasičskom a záchrannom zbore bola udelená medaila III. stupňa:  pplk. Janke Šotíkovej z Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici, pplk. Pavlovi Dubajovi z Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici, pplk. Štefanovi Mokrému z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Zvolene, pplk. Stanislavovi Ševčíkovi z Okresného  riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici , mjr. Zuzane Trubanovej z Okresného  riaditeľstva HaZZ v Žiari nad Hronom, mjr. Miroslavovi Fungáčovi  z Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici, mjr. Ivanovi Ľaudisovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote, npor. Pavlovi Skýpalovi z Okresného  riaditeľstva HaZZ v Lučenci, por. Matúšovi Golianovi z Okresného  riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote, npráp. Petrovi Strečkovi z Okresného  riaditeľstva HaZZ v Lučenci, práp. Ivanovi Gašparovi z Okresného  riaditeľstva HaZZ v Lučenci, práp. Ladislavovi Leboszkému z Okresného  riaditeľstva HaZZ v Revúcej.

 Taktiež pri tejto príležitosti udelil riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici plk. Dušan Hancko písomné pochvaly za príkladný výkon služby mjr. Simone Bartkovej z Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici, mjr. Ingrid Brozmanovej z Okresného riaditeľstva HaZZ v Brezne, kpt. Martinovi Zajakovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Brezne, kpt. Matejovi Drobčovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej, kpt. Tomášovi Lavičkovi z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Veľkom Krtíši, npor. Petrovi Očenášovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici, npor. Jakubovi Živickému z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Zvolene, npor. Martinovi Vicianovi z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Zvolene, por. Miroslavovi Laurincovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiari nad Hronom, por. Richardovi Budinskému z Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiari nad Hronom, práp. Marekovi Kučerákovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote, práp. Michalovi Maruniakovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiari nad Hronom, ppráp. Marekovi Viazanicovi z Okresného riaditeľstva HaZZ vo Zvolene, nrtm. Janovi Babicovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote a nrtm. Michalovi Berackovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote.

Prezídium Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR udelilo Rad svätého Floriána  vrchnému technikovi Janovi Pažitkovi. Rad čestného hasičstva vrchnej inšpektorke Anne Matalovej, vrchnému inšpektorovi Dušanovi Hanckovi st., a vrchnému inšpektorovi Petrovi Turňovi.

Krajská organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR udelila striebornú medailu svätého Floriána vrchnej inšpektorke Anne Matalovej, vrchnému inšpektorovi Jánovi Krajčovi, vrchnému inšpektorovi Jozefovi Dúbravskému, staršiemu inšpektorovi Milanovi Gundovi, inšpektorovi Mikulášovi Beťákovi, mladšej inšpektorke Helene Nižníkovej, mladšiemu inšpektorovi Jánovi Krnáčovi, staršiemu technikovi Eduardovi Alexovi a vrchnému technikovi Petrovi Farbiakovi.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici a Krajská organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Banskej Bystrici udelili ocenenie za záchranu života pri dopravnej nehode motocyklistu  práp. Petrovi Korytiakovi a por. Matúšovi Golianovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Rimavskej Sobote. Zároveň udelili ocenenie za  mimoriadne a intenzívne nasadenie pri zdolávaní požiaru v objekte úpravňa vody Klenovec kolektívu Hasičskej stanice Hnúšťa  a kolektívu Dobrovoľného hasičského zboru obce Klenovec. Ďalej udelili ocenenie za preventívno-výchovné pôsobenie v marginalizovanej komunite kolektívu Okresného riaditeľstva HaZZ v Brezne,  ocenenie za významný prínos k vzdelávaniu mládeže  v oblasti bezpečnosti a ochrany pred požiarmi  kolektívu  katedry Protipožiarnej ochrany Drevárskej fakulty Technickej Univerzity vo Zvolene a osobitné poďakovanie za pomoc pri informovaní, vzdelávaní a prezentovaní problematiky ochrany pred požiarmi verejnosti kolektívu RTVS Rádia Regina Stred.

Zdroj: HaZZ.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Prezident HaZZ

  Adrián Mifkovič je prezidentom HaZZ od 1. januára 2024. Adrián Mifkovič

Fotogalérie