Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Tlačová beseda KR HaZZ v Banskej Bystrici za rok 2023

26. 01. 2024

Tlačová beseda

              Dňa 26. januára  2024 sa v priestoroch Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici uskutočnila tlačová beseda KR HaZZ v Banskej Bystrici  za účasti riaditeľa KR HaZZ v Banskej Bystrici plukovníka Ing. Dušana Hancka,  vedúceho oddelenia operačného riadenia a IZS KR HaZZ v Banskej Bystrici plukovníka Ing. Jána Tomaľu, vedúceho oddelenia požiarnej prevencie KR HaZZ v Banskej Bystrici nadporučíka JUDr. Jakuba Bebeja a vedúceho oddelenia operatívno-technického KR HaZZ v Banskej Bystrici podplukovníka Ing. Pavla Dubaja.  Tlačová beseda bola zameraná najmä na vyhodnotenie zásahovej činnosti, požiarovosti a výkonu štátneho požiarneho dozoru za rok 2023 v podmienkach Banskobystrického kraja.

      Vedúci oddelenia   operačného riadenia a IZS  plk. Ing. Ján Tomaľa informoval o zásahovej činnosti KR HaZZ v Banskej Bystrici za rok 2023.

 

Prehľad výjazdov HaZZ k udalostiam za Banskobystrický kraj v roku 2023 podľa okresov

Okres

Požiare

Technická pomoc

Dopravné nehody

Nebezpečné látky

Cvičenia

Planý poplach

výjazdov spolu

Banská Bystrica

162

314

148

28

15

14

667

Banská Štiavnica

41

137

47

3

11

2

239

Brezno

108

169

112

6

26

16

421

Detva

50

97

49

4

13

9

213

Krupina

34

105

41

2

5

8

187

Lučenec

142

149

113

7

21

19

432

Poltár

32

51

22

2

6

3

113

Revúca

76

114

60

1

28

4

279

Rimavská Sobota

132

203

117

0

39

6

491

Veľký Krtíš

46

101

57

1

13

5

218

Zvolen

101

220

168

22

17

17

528

Žarnovica

48

78

65

0

10

3

201

Žiar nad Hronom

67

140

113

9

12

9

341

VC HaZZ Lešť

52

47

27

2

6

2

134

Banskobystrický kraj spolu

1091

1925

1139

87

222

117

4464

 

Hasičské jednotky okresných riaditeľstiev HaZZ v Banskobystrickom kraji a Výcvikového centra HaZZ Lešť (HS Pliešovce) vykonali spolu v období od 1.1.2023 do 31.12.2023 celkovo 4 464 výjazdov k 4 076 udalostiam, z toho k požiarom 1 091 výjazdov (v roku 2022 - 2014 čo je pokles o 923 výjazdov), k technickej pomoci 1 925 výjazdov (v roku 2022-1599 výjazdov), 1 139 výjazdov k dopravným nehodám (v roku 2022-1097 výjazdov) a 87 výjazdov k nebezpečným látkam (v roku 2022 – 107 výjazdov). Najväčší počet výjazdov k udalostiam v Banskobystrickom kraji vykonali príslušníci OR HaZZ vo Zvolene (928), najmenej výjazdov v roku 2023 evidujeme v OR HaZZ vo Veľkom Krtíši (218). Z hľadiska počtu výjazdov hasičských staníc najčastejšie zasahovali príslušníci HS Banská Bystrica (667), a najmenej HS Závadka nad Hronom (108).“

Prehľad výjazdov DHZO k udalostiam za Banskobystrický kraj v roku 2023 podľa okresov

Počet udalostí Index 1 (OD)

Okres

Celkový súčet

BB

BS

BR

DT

KA

LC

PT

RA

RS

VK

ZV

ZC

ZH

Požiar

24

26

61

16

18

44

16

31

27

29

24

17

14

347

Technická pomoc

3

12

8

6

13

5

8

7

31

5

6

3

10

117

Dopravná nehoda

0

0

1

0

2

0

0

3

3

5

2

0

2

18

Nebezpečné látky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

 

0

1

Cvičenie

14

4

5

3

5

0

4

4

14

0

7

3

6

69

Pracovné volanie

28

34

54

16

27

33

8

39

23

46

31

16

42

397

Celkový súčet

69

76

129

41

65

82

36

84

98

85

71

39

74

949

 

„Dobrovoľné hasičské zbory obcí Banskobystrického kraja vykonali v roku 2023 celkovo 949 výjazdov k udalostiam. Najviac výjazdov vykonali dobrovoľné hasičské zbory obcí k požiarom - 347 výjazdov (najväčší počet výjazdov evidujeme v mesiaci marec 60 udalostí a v mesiaci apríl 38 udalostí). Pri výjazdoch k technickým zásahom dobrovoľné hasičské zbory obcí vykonali 117 výjazdov. Najväčší počet výjazdov vykonali dobrovoľné hasičské zbory obcí v okrese Brezno (129) a najmenej výjazdov vykonali dobrovoľné hasičské zbory obcí z okresov Žarnovica (39) a Poltár (36).“

Vedúci oddelenia operatívno-technického pplk. Ing. Pavol Dubaj informoval o požiarovosti za rok 2023.

„V roku 2023 vzniklo na území Banskobystrického kraja 773 požiarov evidovaných v štatistike požiarovosti s priamou škodou 33 757 155€, pri ktorých bolo 6 osôb usmrtených  a 16 osôb zranených. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022 vzniklo na území Banskobystrického kraja v roku  2023 o 841 požiarov menej. Počet osôb usmrtených pri požiaroch sa v roku 2023 zvýšil v porovnaní s rokom 2022 o 2 osoby a počet zranených sa znížil o jednu osobu.    

            Zo štatistických údajov o požiarovosti v Banskobystrickom kraji za rok 2023 vyplýva, že priemerne denne vznikli 2 požiare. Štatisticky najviac požiarov vzniklo v sobotu a v čase medzi 17:00 a 18:00 hod.“

             Sledované obdobie

rok 2023

rok 2022

Porovnanie

Ukazovateľ

Počet požiarov

773

1614

-841

Priama škoda (€)

33 757 155

7 203 870

26 553 285

Počet usmrtených osôb

6

4

2

Počet zranených osôb

16

17

- 1

Uchránené hodnoty (€)

54 888 100

35 213 950

19 674 150

 

Prehľad požiarov v roku 2023  po okresoch Banskobystrického kraja

„Z hľadiska územno-správneho členenia najviac požiarov vzniklo v okresoch Rimavská Sobota 107 prípadov (priame škody sú 387 160 €), Lučenec  - 93 prípadov (priame škody sú 292 650 €) a Banská Bystrica - 89 prípadov (priame škody 590 170 €). Najmenej požiarov bolo zaznamenaných v okrese Poltár (27 prípadov).“

 

Okres

Počet požiarov        

 Priame škody (€)

 Usmrtené osoby

 Zranené osoby

Banská Bystrica

89

590 170

1

2

Banská Štiavnica

38

27 553 455

0

0

Brezno

85

747 690

1

0

Detva

40

337 280

0

1

Krupina

29

56 200

1

1

Lučenec

93

292 650

0

2

Poltár

27

109 880

0

0

Revúca

50

711 770

1

0

Rimavská Sobota

107

387 160

0

0

Veľký Krtíš

46

1 945 265

1

2

Zvolen

74

423 175

1

2

Žarnovica

41

107 490

0

1

Žiar nad Hronom

54

494 970

0

5

 

Najčastejšie príčiny vzniku požiaru

            „Tromi najčastejšími príčinami vzniku požiarov v roku 2023 boli úmyselné zapálenie neznámou osobou (91 prípadov),  vyhorenie sadzí v komíne (79 prípadov)  a elektrický skrat a iné prevádzkovo-technické poruchy (zhodne 55 prípadov). V 88 prípadoch nebolo možné príčinu vzniku požiaru určiť, resp. je v stále v štádiu šetrenia.

            Objasnenosť príčiny vzniku požiarov v Banskobystrickom kraji dosiahla v roku 2023 takmer 87%.“

Požiare podľa príčiny vzniku

Príčina vzniku požiaru

Počet

škoda priama

počet usmrtených

počet zranených

Úmyselné zapálenie neznámou osobou

91

597 590

0

0

Vyhorenie sadzí v komíne

79

11 850

0

0

Elektrický skrat

55

1 649 600

0

0

Iné prevádzkovo-technické poruchy

55

28 658 195

0

1

Vypaľovanie trávy a suchých porastov

52

2 930

0

0

 

 

 

Požiare s najväčšou škodou

Dátum vzniku

Miesto vzniku požiaru,

objekt poškodený požiarom

Príčina vzniku požiaru

Škoda

v €

18.03.2023

Banská Štiavnica, okr. Banská Štiavnica

historické budovy a objekty

Iná prevádzkovo technická porucha

27 431 965€

05.11.2023

Stredné Plachtince, okr. Veľký Krtíš

bioplynová stanica

v štádiu vyšetrovania

1 500 000€

04.03.2023

Jelšava, okr. Revúca

strojovňa bioplynovej stanice

prevádzkovo technická porucha

600 000€

02.03.2023

Budča, okr. Zvolen

budova pre výrobu

zváranie a rezanie vrátane spätného šľahnutia

250 000€

 

 

Požiare pri ktorých došlo k usmrteniu osôb

Dátum vzniku

Miesto vzniku požiaru,

objekt poškodený požiarom

Príčina vzniku požiaru

Údaje o usmrtenej osobe

Škoda

v €

20.07.2023

Telgárt, okr. Brezno

ostatné budovy na bývanie

manipulácia s otvoreným ohňom

muž

48 rokov

15 000€

10.05.2023

Banská Bystrica, okr. Banská Bystrica

byt na 8. poschodí bytového domu

nezistená

muž

80 rokov

10 000€

27.04.2023

Zvolen, okr. Zvolen

Bytový dom

nedbalosť a neopatrnosť dospelých

žena

67 rokov

7 000€

13.04.2023

Sudince, okr. Krupina

hospodárska budova

fajčenie

muž

42 rokov

1 000€

15.03.2023

Muránska Dlhá Lúka, Revúca

Jednoduchá drevená stavba

fajčenie

muž

62 rokov

1 000€

17.01.2023

Balog nad Ipľom, okr. Veľký Krtíš

rodinný dom

výbuch plynu

žena

89 rokov

100 000€

 

Vedúci oddelenia požiarnej prevencie npor. JUDr. Jakub Bebej informoval o výkone štátneho    požiarneho dozoru v Banskobystrickom kraji v roku 2023.

 

„Výkon štátneho požiarneho dozoru (ŠPD) v rámci Banskobystrického kraja v roku 2023 zabezpečovalo 36 príslušníkov zaradených na Krajskom riaditeľstve v Banskej Bystrici a na 8 okresných riaditeľstvách HaZZ.

Výkon ŠPD predstavuje najmä:

-          Výkon protipožiarnych kontrol v právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch,

-          Posudzovanie projektovej dokumentácie – riešenie požiarnej bezpečnosti stavieb a účasť na kolaudačných konaniach stavieb.

Rok 2023 bol prvým rokom od roku 2019, v ktorom výkon štátneho požiarneho dozoru nebol ovplyvňovaný epidemiologickými opatreniami na zamedzenie šírenia pandémie COVID-19. Vykonávanie odborných školení, výcvikov, súťaží v hasičskom športe, ako aj protipožiarnych kontrol, overovaní spôsobilosti technikov požiarnej ochrany či preventívno-výchovných aktivít so zameraním na predchádzanie vzniku požiarov, exkurzie na hasičských staniciach, organizovanie besied a stretnutí s väčšími skupinami detí i dospelých, prebiehal celoročne v štandardnom režime a v súlade s platnými internými predpismi. Organizácia kontrolnej i preventívno-výchovnej činnosti bola na druhej strane ovplyvňovaná novými špecifickými okolnosťami, najmä rozsiahlym požiarom budov v historickom centre Banskej Štiavnice, ako aj napĺňaním hlavného zamerania určeného Prezídiom HaZZ – kontrolami dodržiavania povinností v oblasti ochrany pred požiarmi v zariadeniach definovaných v ustanovení § 34 až § 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, teda na kontrolu v zariadeniach podporovaného bývania, zariadeniach pre seniorov, zariadeniach opatrovateľskej služby, rehabilitačných strediskách, domovoch sociálnych služieb a špecializovaných zariadeniach.

V roku 2023 príslušníci v rámci Banskobystrického kraja vykonali 1116 protipožiarnych kontrol (komplexných, tematických, následných), pri ktorých zistili celkom 4001 požiarnych nedostatkov. Oslabenie vplyvu „Covid-opatrení“ je pozorovateľné na počte vykonaných protipožiarnych kontrol, kde napríklad za rok 2020 príslušníci v našom kraji vykonali 702 protipožiarnych kontrol, v  roku 2021 iba 570 protipožiarnych kontrol a za rok 2022 930 protipožiarnych kontrol, čo bolo o 86 kontrol menej, ako sa podarilo uskutočniť za rok 2023.“

Komplexnou protipožiarnou kontrolou sa posudzuje celkový stav zabezpečenia ochrany pred požiarmi v subjekte, pričom týchto kontrol bolo v roku 2023 vykonaných 347.

Druhú veľkú skupinu kontrol tvorili tematické protipožiarne kontroly, ktoré sa zameriavajú na vybrané oblasti z hľadiska dodržiavania povinností na úseku ochrany pred požiarmi. V prvom roku 2023 bolo vykonaných 363 takýchto kontrol. Tematické protipožiarne kontroly boli zamerané najmä na nasledovné oblasti:

-          únikové cesty a únikové východy - trvalá voľnosť, označenie, osvetlenie, vetranie a dvere na únikových cestách

-          prevádzkovanie požiarnych (prenosné hasiace prístroje, vnútorné hydranty, zdroje vody na hasenie...) a požiarnotechnických zariadení (elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenia, zariadenie na odvod tepla a splodín horenia),

-          manipulácia s horľavými látkami a ich skladovanie (tuhé horľavé látky, horľavé kvapaliny, horľavé plyny),

-          prevádzkovanie palivových spotrebičov, komínov a dymovodov,

-          dodržiavanie povinností vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesných pozemkov

 

Následných protipožiarnych kontrol bolo vykonaných 406.

Zo zistených nedostatkov patria medzi najčastejšie sa opakujúce nasledovné nedostatky:

Organizačné nedostatky:

-          nevedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s predpísanými požiadavkami a skutočným stavom veci, jej neumiestňovanie na určených miestach, nedostatočná aktualizácia a uchovávanie na dostupnom mieste,

-          nevykonávanie cvičného požiarneho poplachu v objektoch, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb raz za 12 mesiacov

-          nevykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok pracovísk v stanovenej perióde raz za 12 mesiacov

-          nezabezpečenie, aby sa v prípade zmeny užívania časti stavby riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb

-          nezabezpečenie vykonávania  preventívnych protipožiarnych prehliadok v určených lehotách,

-          nedostatky v požiarnej identifikačnej karte, neuvedené IČO, nepísaný spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase, zle uvedené zoznamy objektov a prehľady miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

-          neuvedený, alebo nesprávne uvedený spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v PPS

Technické nedostatky:

-          neinštalovanie vhodného druhu požiarnych zariadení, nezabezpečovanie ich akcieschopnosti a pravidelnej kontroly i údržby

-          absentujúce, alebo nesprávne značenie únikových ciest a únikových východov

-          uskladňovanie horľavého materiálu v únikových cestách (nábytok, dvere, krabice a pod.)

-          zamedzený prístup k požiarnym zariadeniam

-          neoznačenie stanovíšť prenosných hasiacich prístrojov a ďalších požiarnych zariadení

-          nedodržanie podmienok ochrany pred požiarmi pri skladovaní, ukladaní a manipulácii s horľavými látkami

-          nezabezpečenie trvalej voľnosti únikových ciest a východov.

 Osobitná pozornosť pri výkone kontrolnej činnosti bola venovaná zariadeniam poskytujúcim sociálne služby definované v § 34 až 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Tieto kontroly boli vedené ako komplexné, to znamená, že sa posudzoval celkový stav zabezpečenia ochrany pred požiarmi v jednotlivých subjektoch, avšak iba v objektoch, kde sa reálne zdržiavali klienti domovov. Pri kontrolách vykonaných v rámci hlavného zamerania bolo zistených celkom 900 požiarnych nedostatkov, pričom väčšina z nich mala technický charakter (stavebné úpravy bez predchádzajúceho schválenia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby na OR HaZZ, chýbajúce prenosné hasiace prístroje na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja, nebola vedená kompletná dokumentácia, neoznačené požiarne uzávery, nevykonané kontroly a údržby požiarnych uzáverov v stanovených lehotách, nefunkčné samozatváracie zariadenie, neoznačené únikové cesty a stanovištia PHP, zúžené únikové cesty a pod.).

Druhou skupinou činností v rámci štátneho požiarneho dozoru je posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb a účasť na kolaudačných konaniach týchto stavieb. V roku 2023 bolo posúdených 2328 projektových dokumentácií stavieb a príslušníci sa zúčastnili na 614 kolaudáciách stavieb.

Za rok 2023 krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvá HaZZ pristúpili v 41 prípadoch k uloženiu sankcie za neplnenie si zákonných povinností a výskyt závažných nedostatkov na úseku ochrany pred požiarmi v kontrolovaných subjektoch. Celková výška uložených sankcií predstavuje  46 200 EUR.

Za neplnenie, resp. porušenie povinností fyzických osôb (občanov) museli okresné riaditeľstvá HaZZ riešiť 3 prípadov v priestupkovom konaní, kedy uložili spolu pokuty za 120 EUR a v blokovom konaní bolo vyriešených 93 prípadov s celkovou sumou 1740 EUR.  

V súvislosti s vysokým výskytom požiarov v období mesiaca marec roka 2022 došlo v priebehu roka 2023 zo strany orgánov HaZZ k dôslednejšiemu kontrolovaniu dodržiavania povinností subjektov súvisiacich so zákazom vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov, čo sa pozitívne premietlo do štatistiky požiarovosti.“ 

Zdroj: HaZZ

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Prezident HaZZ

  Adrián Mifkovič je prezidentom HaZZ od 1. januára 2024. Adrián Mifkovič

Fotogalérie