Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Súčinnostné cvičenie Váh-Zamarovce 2009

tlačové správy  |  cvičenia  |  hasičský šport

Súčinnostné cvičenie hasičských jednotiek

zamerané na výkon záchranných prác na vode

 

21. júla 2009 sa na Ostrove v obci  Zamarovce pri Trenčíne uskutočnilo súčinnostné cvičenie hasičských jednotiek zamerané na výkon záchranných prác na vode. Cvičenie organizovalo Krajské riaditeľstvo Hasičská a záchranného zboru v Trenčíne (ďalej len „KR HaZZ v Trenčíne“) v súčinnosti so Správou Povodia stredného Váhu II. Piešťany, Záchrannou zdravotnou službou RZP, a.s. Bánovce nad Bebravou a Letkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 Cieľom cvičenia bola simulácia záchranárskych činností v dôsledku meteorologickej situácie a dlhotrvajúcej zrážkovej činnosti pozdĺž celého toku rieky Váh, na ktorom došlo k naplneniu vodných nádrží na maximum, pričom nebolo možné regulovať prietok vody v rieke. Na toku rieky v okolí mesta Trenčín nastalo zvýšenie hladiny až ku kritickej hodnote hraničiacej k vyliatiu rieky z koryta a taktiež k výraznému zvýšeniu rýchlosti jeho toku. Na vzniknutú povodňovú situáciu Obvodná povodňová komisia v Trenčíne vyhlásila III. Stupeň povodňovej aktivity v obci Zamarovce a v meste Trenčín.

 

Taktické zameranie súčinnostného cvičenia:

  • na záchranu osôb, zvierat a majetku pri nehodách a haváriách na vodných plochách,
  • na vykonávanie potápačských prác zameraných na záchranu osôb, zvierat a majetku,
  • na záchranu osôb, zvierat a majetku v zaplavenom území,
  • na záchranu osôb vrtuľníkom na vodnej hladine,
  • na evakuáciu osôb, zvierat a majetku z oblastí ohrozených záplavami, ovládanie člna na tečúcej vode,
  • na poskytovanie pomoci pri zachytávaní a odstraňovaní ropného znečistenia na vodných tokoch a vodných nádržiach,
  •  na precvičenie súčinnosti a poskytovanie pomoci správcom vodných tokov pri spevňovaní ochranných hrádzí, ak je ohrozená ich stabilita.

 

Precvičované situácie:

Na koordinačné stredisko IZS na linku tiesňového volania 112 bol nahlásený zosuv časti cestnej komunikácie v obci Zamarovce podmytej rozvodnenou riekou. V čase zosuvu sa na vozovke nachádzal cisternový automobil. Vodič automobilu uviazol v kabíne auta, pod hladinou. V toku rieky sa taktiež nachádzali štyri ďalšie osoby. Následným vyťažovaním ohlasovateľa udalosti bolo zistené, že voda narušila hrádzu a dochádza k zaplavovaniu územia v obci Zamarovce. Príjazdová cesta k obci v smere od Skalky nad Váhom bola taktiež zaplavená, takže bolo potrebné evakuovať ohrozených obyvateľov obce Zamarovce. Nakoľko ohlasovateľ nevedel bližšie určiť o akú cisternu sa jedná, čo prevážala, ani či neunikajú do rieky Váh nebezpečné látky, bola prostredníctvom koordinačného strediska KR HaZZ v Trenčíne a operačného strediska OR HaZZ v Trenčíne na miesto udalosti vyslaná hasičská jednotka OR HaZZ v Trenčíne vybavená záchranným člnom s predpísanou výbavou a posádkou 3+1, ktorú tvorili vodca služobného člna a 3 príslušníci HaZZ.

Následne boli na žiadosť veliteľa zásahu prostredníctvom koordinačného strediska KR HaZZ povolané všetky jednotky OR HaZZ v Trenčianskom kraji vybavené záchrannými člnmi s predpísanou výbavou.

 

 

Priebeh záchranných prác:

§         Záchrana vodiča cisternového automobilu

Záchrana vodiča cisternového automobilu, ktorý uviazol v kabíne a nachádzal sa pod hladinou rieky Váh, sa riešila na základe rozhodnutia veliteľa zásahu vyrozumením vrtuľníka MI 171 letky MV SR prostredníctvom operačných stredísk, pričom bola vykonávaná potápačmi. Na záchrane sa zúčastnili 3 potápači z OR HaZZ v Trenčíne. Dvaja sa zanorili pod vodnú hladinu, zabezpečili automobil proti zosuvu, vyslobodili vodiča z kabíny a následne ho vyniesli na vodnú hladinu. Potom prekontrolovali cisternu (unikanie NL, zistia UN a Kemler kód). Jeden z trojčlennej skupiny potápačov zabezpečoval istenie nad hladinou.

§         Záchrana topiacich sa ľudí

Záchrana dvoch topiacich sa ľudí záchranármi, bola uskutočnená za pomoci vrtuľníka MI 171 letky MV SR  a podvesového lana.

Záchrana ďalších dvoch topiacich sa ľudí záchranármi, bola za pomoci člna VV 12 s motorom uskutočnená príslušníkmi OR HaZZ v Trenčíne.

§         Evakuáciu občanov z obci Zamarovce

Evakuáciu občanov z obci Zamarovce bola vykonávaná za pomoci záchranných člnov jednotiek OR HaZZ z Trenčín, Prievidza, Považská Bystrica, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom. Evakuácia bola vykonávaná z miestnej časti Ostrov, ktorý sa nachádza medzi riekou Váh a Nosickým kanálom.

§         Zamedzenie šírenia sa uniknutej nebezpečnej látky

Potápači prieskumom pod vodnou hladinou zistili, že z cisternového vozidla unikla nebezpečná látka, ktorej UN Kód bol 1202 a Kemlerov kód 30. Veliteľ zásahu požiadal o bližšie informácie k uniknutej nebezpečnej látke. Operačný dôstojník po zistení informoval veliteľa zásahu, že ide o motorovú naftu. Do vodného toku uniklo cca 5 000 l motorovej nafty. Vzhľadom na pomery, ktoré prevládajú na rieke Váh  bolo potrebné vybudovať norné steny v priestoroch, kde bola najmenšia rýchlosť a najvyššia aktívna výška vodného toku. Norné steny vybudovali za vzájomnej pomoci Správy Povodia stredného Váhu II. Piešťany, OR HaZZ Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Partizánske. Na všetkých úsekoch vytvorených norných stien bol vykonávaný zber, odstraňovanie a likvidácia ropných látok.

Povodňou došlo k narušeniu stability ochrannej hrádze, ktorú Správa Povodia stredného Váhu II. Piešťany a zúčastnené zložky HaZZ spevnili za pomoci vriec plnených pieskom.

 

Nasadené sily a prostriedky:

Na zabezpečenie činností na súčinnostnom cvičení bolo nasadených celkom 83 osôb z toho 47 príslušníkov HaZZ, 2 pilotov letky MV SR, 3 zamestnancov Záchrannej zdravotnej služby RZP, a.s. a 32 zamestnancov Povodia stredného Váhu II Piešťany.

            Vzhľadom k tomu, že počas cvičenia sa precvičovali činnosti a praktické plnenie úloh v jednotlivých zásahových úsekoch, bolo v týchto zásahových úsekoch nasadených celkovo 45 osôb (figurantov) z toho: 1 potápač (vodič automobilu), 4 príslušníci HaZZ v neoprénových oblekoch (4 topiace sa osoby), 40 osôb (evakuované osoby).