Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Akreditácia

Akreditácia  |  Podmienky prijatia do HaZZ

Akreditácia subjektov vykonávajúcich odbornú prípravu na úseku ochrany pred požiarmi

O z n á m e n i e
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zániku a udelení oprávnení
na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi

Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Prezídia Hasičského a záchranného zboru boli podľa § 17 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 34 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vydané oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi týmto právnickým osobám: 

93 Inštitút vzdelávania bezpečnosti práce, s. r. o.
Nobelova 22
831 02 Bratislava
 • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
od 16. augusta 2006
do 16. augusta 2009
94 Ing. Jozef Komár – KOVAP
082 42 Radatice 227
 • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí
od 16. augusta 2006
do 16. augusta 2009
95 Akadémia vzdelávania
pobočky: Bratislava, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Nitra, Poprad, Prešov, Rimavská Sobota, Senica, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Zvolen, Žiar nad Hronom
Gorkého 10
815 17 Bratislava
 • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí
od 16. augusta 2006
do 16. augusta 2009
96 Ústav vzdelávania a služieb, s. r. o.
Adresa, PSČ: Bárdošova 33
833 12 Bratislava
 • základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany
 • ďalšia odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany
 • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí
od 16. augusta 2006
do 16. augusta 2009
97 AGROINŠTITÚT NITRA
Akademická 4
949 01 Nitra
 • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí
od 21. augusta 2006
do 21. augusta 2009
98 Stredná škola požiarnej ochrany MV SR
Bytčianska 2
011 15 Žilina
 • základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany
 • ďalšia odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany
 • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí
od 21. augusta 2006
do 21. augusta 2009
99 LIVONEC, s. r. o.
Hraničná 13
058 01 Poprad
 • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí
od 21. augusta 2006
do 21. augusta 2009
100 Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o.
Jána Stanislava 3010/1
841 05 Bratislava
 • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
od 18. septembra 2006
do 18. septembra 2009
101 G4S Fire Services (SK), s. r. o.
Višňová 16
831 01 Bratislava
 • základná príprava zamestnancov hasičských jednotiek
od 18. septembra 2006
do 18. septembra 2009
102 Mária Krajňáková – INŠTITÚT VZDELÁVANIA
Štefánikovo nám. 4
052 01 Spišská Nová Ves
 • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí
 • základná príprava členov hasičskej jednotky
 • špecializovaná príprava veliteľov obecných hasičských zborov a závodných hasičských zborov
od 6. decembra 2006
do 6. decembra 2009
103 Jozef Obdržálek – ŽiVS
Veľká Okružná 48
010 01 Žilina
 • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany.
od 6. decembra 2006
do 6. decembra 2009
104 Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Bayerova 1
080 01 Prešov
 • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
od 23. marca 2007
do 23. marca 2010
105 Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
 • základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany
 • ďalšia odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany
 • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí
od 23. marca 2007
do 23. marca 2010
106 AKADÉMIA CONSULTING, s. r. o.
Nám. Slobody 22
971 01 Prievidza
 • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí
od 23. marca 2007
do 23. marca 2010
107 G4S Fire Services (SK), s. r. o.
Višňová 16
831 01 Bratislava
 • základná príprava členov hasičských jednotiek
od 23. marca 2007
do 23. marca 2010
108 BTS – PO, s. r. o.
Levočská 2
080 01 Prešov
 • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
od 23. marca 2007
do 23. marca 2010
109 GAJOS, s. r. o.
M. Pišúta 4022
031 01 Liptovský Mikuláš
 • základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany
 • ďalšia odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany
 • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 • ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
od 23. marca 2007
do 23. marca 2010
110

U. S. Steel Košice, s. r. o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

 • základná príprava zamestnancov hasičských jednotiek
od 24. septembra 2007
do 24. septembra 2010
111

FINEST plus, s. r. o.
Kutuzovova 17
831 03 Bratislava

 • špecializovaná príprava veliteľov obecných hasičských zborov a závodných hasičských zborov
od 7. decembra 2007
do 7. decembra 2010
112

Technická univerzita vo Zvolene

T. G. Masaryka 24

960 53 Zvolen

 

 • základná príprava členov hasičských jednotiek

od 20. júna 2008
do 20. júna 2011

113

SAFIRS, s. r. o.

E. Bohúňa 2067/12

034 01 Ružomberok

 

 •  základná príprava členov hasičských jednotiek

od 20. júna 2008
do 20. júna 2011

 

 

114

PROFIS, spol. s r. o.

Jána Palárika 16

908 51 Holíč

 

 •  základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 •  ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
od 20. júna 2008
do 20. júna 2011

115

FINEST plus, s.r.o.    

Kutuzovova 17

831 03 Bratislava

·        základná príprava členov hasičských jednotiek – závodných hasičských zborov a obecných hasičských zborov

·        základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

·        ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany

·    odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce

od 17. 10. 2008

do 17. 10. 2011

116

SAFIRS, s.r.o.

E. Bohúňa 2076/12

034 01 Ružomberok

      ·     základná príprava zamestnancov hasičských jednotiek

od 17. 10 2008

do 17. 10. 2011

117

JUMA Trenčín, s.r.o.

Pred poľom 1652

911 01 Trenčín

·        základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

·        ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany

       ·    odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí

od 17. 10. 2008

do 17. 10. 2011
118

EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina

Vysokoškolákov 4

010 08 Žilina

·        základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

       ·    ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany

od 17. 10. 2008

do 17. 10. 2011

119

UNIŠKO BB, s.r.o.

Zvolenská cesta 18

974 01 Banská Bystrica

·        základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

·        ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany

·        odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí

od 17. 10. 2008

do 17. 10. 2011

120

BOZPO, s.r.o.

Nadjazdová 4

971 01 Prievidza

·        základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

·        ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany

·        odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí

od 17. 10. 2008

 do 17. 10. 2011

121

JF, spol. s r.o.

Záhradná 4

P.O.BOX 35

962 12 Detva

·        základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

·        ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany

·        ďalšia odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí

od 15. 01. 2009

do 15. 01. 2012

122

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta špeciálneho inžinierstva

Ul. 1. mája 32

010 26 Žilina

·        základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany

·        ďalšia odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany

·        základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

·        ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany

·        odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí

od 15. 01. 2009

do 15. 01. 2012

 

 

123

Jaroslav Kačmár – HasPO

Lúčna 819/15

093 01 Vranov nad Topľou

·        základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

·        ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany

·        odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí

·        základná odborná príprava členov hasičských jednotiek

       ·    špecializovaná odborná príprava veliteľov obecných hasičských zborov a závodných hasičských

 

 

od 15. 01. 2009
do 15. 01. 2012

 

Udelenie a odňatie oprávnenia sa uverejňuje vo Vestníku vlády Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.