Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

Odporúčania Hasičského a záchranného zboru v súvislosti s obdobím žatevných prác

tlačové správy  |  cvičenia  |  hasičský šport
10. 07. 2023

Teplé a suché počasie ostatných dní prinieslo začiatok prvých žatevných prác. Žatevné práce a klimatické podmienky sú rizikovými faktormi pre vznik požiarov. Zber obilnín, ich pozberová úprava, ako aj skladovanie objemových krmovín a slamy, je definovaná ako činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

 

Hasičský a záchranný zbor vyzýva v záujme predchádzania požiarov subjekty vykonávajúce zber obilnín alebo zaisťujúce zber obilnín, aby dodržiavať nasledovné opatrenia:

 

- uprednostniť zber obilnín pri komunikáciách, železničných tratiach a skládkach odpadov;

- odsúvať pokosené obilie alebo slamu pri železničných tratiach;

- pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha, zabezpečiť cisternu so stálou zásobou vody a traktor s pluhom pre ich okamžité použitie;

- techniku na zber a stohovanie vybaviť prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu a pri stohovaní zabezpečiť na okamžité použitie zásobu vody najmenej 500 l;

- dodržiavať zákaz fajčenia pri zbere obilnín;

- udržiavať výrobné zariadenia a stroje na zber a pozberovú úpravu obilnín v dobrom technickom stave a pravidelne z nich odstraňovať nánosy organického prachu, ktoré sú schopné sa vznietiť a šíriť požiar;

- dostatočným množstvom hasiacich prostriedkov zabezpečiť aj priestory na spracovanie a skladovanie obilnín a objemových krmovín.

 

Dodržiavaním uvedených opatrení sa výrazne znižuje riziko vzniku požiarov, ktoré môžu spôsobiť vysoké materiálne škody, ale aj ohroziť zdravie a životy ľudí a zvierat.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy